Het minimabeleid, waarover de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad een onderzoekstapport schreef, was ook woensdag onderwerp van het raadsdebat. Een probleem is dat door de taloo9ze regelingen die door de gemeente worden geboden het voor sommige inwoners niet meer aantrekkelijk is te gaan werken. Een worteling van de politiek, noemde D66-fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven het.

De Rekenkamer vond dat de doelen van het minimabeleid onduidelijk zijn en daarmee of die worden bereikt. Men schiet eigenlijk ruimhartig met losse flodders.

Links gekarakteriseerd

Daar leek VVD-raadslid Victor Frequin het ‘in grote lijnen’ wel me eens, al ziet hij uit naar de voor volgens jaar aangekondigde herziening van het beleid. Hij wees er graag op dat de links geregeerde stad Amsterdam de Amstelveense norm (regelingen gelden voor iedereen die 130% van het sociaal minimum aan inkomsten heeft) nu overnam. “Opeenvolgende coalities in Amstelveen waaraan de VVD mocht deelnemen kennen al veel langer ruimere minimaregelingen dan het als links gekarakteriseerde Amsterdam. Ook in dit opzicht kun je beter hier wonen dan daar”, zei hij.

Communicatie

Intussen maken minder mensen dan die er recht op hebben gebruik van de regelingen, betoogden diverse fracties. “De gemeente heeft onvoldoende zicht op de redenen voor het achterblijvende gebruik van de regelingen”, zei Frequin, die net als anderen vond dat de communicatie met verbeteren. Die communicatie verloopt nu moeizaam, zei Yaron Koningsveld van BVNL. Hij stelde duidelijker digitale site voor. Het college van B&W denkt dat er dertig tot veertig procent van degenen die tot 130% inkomen hebben de regelingen gebruiken. Er zijn in Amstelveen een kleine vijfduizend huishouders die er voor in aanmerking komen. Terwijl 70% de door de staat aangekondigde energietoeslag aanvroeg.

Amstelveenpas.

De Amstelveenpas, een zogenaamde kortingspas, is volgens Frequin een onding. Die lijkt volgens hem meet op een kortingspas van de HEMA dan mop een entrée naar sportclubs en andere voorzieningen. Onder het motto ‘Amstelveen kan beter’ stelde hij voor die pas in de huidige vorm op te heffen. “Laten we die 70% die haalbaar is gebleken ook ten minste stellen voor het gebruik van alle minimaregelingen”, zei Frequin.

Wethouder Marijn van Ballegooijen vond het ook treurig dat slechts dertig procent van de doelgroep de minimaregelingen. Hij zei dat het minimabeleid in Amstelveen ruimhartiger is dan in Amsterdam.

6 COMMENTS

 1. De Hr. Frequin moet eerst eens gaan kijken naar die mogelijkheden van de Amstelveenpas voordat hij dergelijk soort uitspraken doet.
  Als voormalig deelnemer aan diverse cursussen van Participe en als taalcoach bij het Taalhuis ben ik vele mensen tegengekomen, die zo lid konden worden van een sportclub ( en ook zijn) , bibliotheek of een cursus. En die dus niet alleen maar naar de HEMA gaan om daar korting te krijgen op een saucijs en een kop koffie!
  En ja wat maakt het uit dat dit maar 30% van de minima zou zijn? Ik durf te wedden dat ook 70% van de bevolking die geen minima zijn, ook gebruik maakt van al die mogelijkheden, zoals cursussen, museumbezoek, poppentheater, bibliotheek, sportclubs enz. Die doen dat ook niet.
  Maw hetgeen de hr. Frequin aandraagt is een drogreden. Jammer, want zo ontneemt hij wel wat plezier, educatieve mogelijkheden en wat financiële voordeeltjes aan deze groep. De reden dat dit geld dan kan worden besteed aan de grote groep van de minima vind ik ook erg vaag, want hij geeft hier helemaal geen concrete invulling aan.

  Dan nog even iets voor de hr. Koningsveld. Een duidelijker digitale site is natuurlijk een loffelijk streven, maar ik wil hem er wel op wijzen dat veel van de minima laaggeletterd, niet goed Nederlands kunnen ,(hoog)bejaard,digibeet of een combinatie daarvan zijn. Daarom stel ik hr. Koninsveld voor om naast een simpeler site ( wat overigens erg moeilijk is te ontwerpen, want de mislukkingen op dit punt zijn legio) dat B&W haar ambtenaren instrueert om hun cliënten uit deze doelgroep hier mondeling zeer duidelijk op te wijzen en zich niet enkel te beperken tot het meegeven van een foldertje, zoals momenteel vaak gebeurt.

  Tot slot nog even D66&VVD . Om te beginnen praten zij over sommigen. Ja, die zullen er zijn, zoals bij elke sociale voorziening/subsidie zullen er mensen/ bedrijven zijn die er misbruik van maken. Trouwens ligt het ook niet gedeeltelijk aan de zeer matige lonen en rechtsposities die sommige werkgevers aanbieden? Afijn de waarheid zal wel in het midden liggen, maar hij weet net zo goed als ik dat je in Amstelveen van een minimumloon en ook wat meer niet kunt rondkomen. Dus D66&VVD niet alleen naar de minima wijzen , van wie er ook nog een deel echt niets aan kan doen doen dat ze van de bijstand moet rondkomen. Ik denk dan aan chronisch zieken, mindervaliden en gedeeltelijk afgekeurden waar een werkgever ook niet om staat te springen.

 2. Twee dingen mogen duidelijk zijn:
  1 VVD streeft een verbetering van de A’veen pas na, dus niet zomaar afschaffen
  2 juist voor kinderen in armoede willen we verbetering, die 30% die er nu gebruik van maakt mag niet onze norm zijn

  • Bedankt voor uw commentaar en sportief dat u reageert.

   Verbetering vind ik ook loffelijk , maar nergens wordt u concreet. De woorden streven&verbetering zeggen mij niet veel. Dat vind ik jammer!

   Misschien eens kijken of u aansluiting kunt vinden vinden bij de Amsterdampas. ( ik weet niet hoe dat met geld gaat). Hun aanbod is veel gevarieerder, zeker voor kinderen. Daar is veel meer te vinden op het gebied van educatie en cultuur. Als voormalig onderwijzer weet ik dat het scheepvaart- en Tropenmuseum altijd in de smaak viel tot zelfs kleine kinderen toe. De pannenkoekenboot viel bijvoorbeeld bij iedereen in de smaak. 😂 Maw kijkt u ook eens over onze gemeentegrenzen.

  • Voor minima streven we naar goed beleid. En voor modaal maken we goed beleid. Minima moeten gewoon eens beseffen dat zij uit de hand van de elite eten.

   Accepteer nou gewoon eens dat je in een onbeschofte beschaafd sprekende gemeente woont.

 3. De wethouder heeft gezegd ook naar de pas in A’dam te kijken. Hij moet voorstellen doen die we als raad met hem zullen bespreken.
  Wanneer u mij volgt ziet u dat ik telkens hamer op ‘goede uitvoering’, niet alleen ‘goed beleid’.
  Als we naar een nieuwe, betere pas gaan, dan moet dat zeker heel pragmatisch zijn. Juist kinderen moeten enthousiast hierover zijn.
  En, niet vergeten, het gaat niet alleen om de gemeente, ook sportverenigingen, culturele instellingen en andere organisaties moeten helpen om mensen in armoede meer mee te kunnen laten doen, en dan vooral kinderen.

  • @ Victor ( zucht) Allemaal wel heel diplomatiek en met slagen om de arm geantwoord, hoor. Wij beiden weten al jaren dat die Amstelveenpas niet zo veel voorstelt, De VVD is hier ook al jaren en jaren de grootste partij. Maw deze partij heeft ook ruimschoots de tijd gehad om er wat mee te doen. Ik zou als burger nu wel eens een datum willen horen, wanneer dat gewoon geregeld is.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.