Omdat volgens wethouder Floor Gordon van Groenbeheer (tweede van rechts) de behoeften van inwoners veranderen en de uitdagingen wegens de klimaatwijziging toenemen laat zij een nieuwe visie op groen en water schrijven.

Ze zegt dat de druk op de ruimte toeneemt door stadsvernieuwing, verstedelijking, nieuwe wegen, klimaatverandering met opvang van hevige buien, hitte en de energietransitie.

Groen

Daarbij is de vraag naar haar mening hoe men de kwaliteit van groen en water kan behouden. “Maken we goede keuzes en zorgen we voor een toename van de biodiversiteit?” vraagt zij zich af. “Dát willen we vastleggen in een visie die als bouwsteen kan dienen voor de Omgevingsvisie.”

Zij constateert dat nu al de hoofdgroenstructuur onder druk staat door de verschillende ontwikkelingen in de stad en de groeiende behoefte aan het gebruik van het groen voor o.a. sport, recreatie en natuur. “Het is hard nodig een beeld te schetsen van Amstelveen als groene, leefbare stad voor mens en dier en het groen en ook het water op hun grote waarde te beoordelen”, vindt ze. “Het beschermen van groen moet vanzelfsprekend zijn.”

Participatie

Intussen moeter er steeds meer woningen worden gebouwd, om de wachtlijsten te verkorten. De Groenvisie is dan ook geen ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte, zegt de gemeente. “Maar zij biedt kaders voor behoud, beheer en ontwikkeling van het groen en water. Mogelijk voor bijvoorbeeld ander groen in buurten, of natuurlijker oevers.”

Om bij de bevolking draagvlak voor de Groenvisie te krijgen zegt zij dat participatie een belangrijk onderdeel is bij het schrijven van ervan. “Bewoners, groenpartners en de gemeenteraad worden in een vroeg stadium betrokken”, belooft de gemeente.

3 COMMENTS

  1. Tja iets van als het kalf verdronken is ……………..
    Voor al dat prachtige groen langs de verbrede Beneluxbaan en idem (inclusief heempark en deel Amsterdamse bos) dat langs het trace van de te verbreden A9 lag komt dit natuurlijk te laat. Regeren is vooruitzien, toch Mw. Gordon.

  2. Een nieuwe visie, op de Vierlingsbeeklaan staan nieuwe boompjes, een is er behoorlijk krom gaan staan door de stormen, geen punt voor de buren, die hebben hem hem rechtgezet, de gemeente loopt daar een aantal keren per maand te schoffelen, maar rechtzetten ho maar.
    Dus de nieuwe visie is laat het doen door de inwoners!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.