Hoewel de partij de lokale verbondenheid met de luchtvaart ziet, wordt de overlast van Schiphol nu toch ook de VVD te bar. Raadslid Menno van Leeuwen (foto) heeft schriftelijk B&W gevraagd met de luchthaven te praten over die bron van ergernis bij veel inwoners.

“Uit de rapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) blijkt dat t.o.v. het Corona jaar 2021 het vliegverkeer met 86% toegenomen is”, constateert Van Leeuwen. “Wat verder opvalt is dat verreweg de meeste klachten binnenkomen in relatie tot de Buitenveldertbaan, met aanvliegroutes o.a. over Amstelveen.”

Kerosine

Oorzaak op dit moment van het intensievere gebruik van de Buitenveldertbaan is dat twee andere banen in onbderh0ud zijn. Ook levert het wegwerken van achterstallige vluchten n.a.v. de staking op Schiphol veel overlast op, zegt de VVD. “Het verminderde aantal vliegbewegingen tijdens de Corona crisis heeft de omwonenden extra bewust gemaakt van de overlast die zij ervaren van overvliegende vliegtuigen.

Volgens Van Leeuwen stinkt het in Amstelveen geregeld naar kerosine, vooral in het Amsterdamse Bos. In hoeverre zijn B&W het eens daarmee en gaan zij met Schiphol praten over de herrie en de stank, wil het raadslid weten. Verder zegt hij dat aanpassing van aanvliegroutes op de verlanglijst van de VVD staat. “Kan het College met Schiphol in overleg treden om naar een oplossing te zoeken voor vliegtuigoverlast op zonnige dagen en dan met name in het weekend als mensen – al dan niet met bezoek- van hun welverdiende rust willen genieten?” vraagt hij verder.

Isolatie

Van Leeuwen wil ook dat B&W aan Schiphol vragen de onderhoudswerkzaamheden aan landingsbanen in de herfst-en wintermaanden te plannen, om de overlast voor bewoners te verminderen. En verder denkt hij aan het isoleren van woningen ‘die onder gewijzigde of geïntensiveerde aanvliegroutes liggen’; hij denkt dan vooral aan woningen waar isolatie niet eerder is aangeboden door Schiphol. Hij wil ook dat B&W aan Schiphol vragen een onderzoek in te stellen naar de meldingen van sterke kerosinegeur in bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos, wat daarvan de oorzaken zijn en of hier sprake is van mogelijke schade aan de volksgezondheid. “En tevens vragen om te voorkomen dat er kerosine geloosd wordt boven Amstelveen.”

4 COMMENTS

  1. Tsja, VVD, dit krijg je als jullie een onderneming alle ruimte geven om het eigen belang boven het algemeen maatschappelijk belang te stellen en aan dit zelfzuchtige gedrag zelfs staatssteun te verlenen. Gezondheid en woongenot van omwonenden in een wijde omtrek werden hierbij gewetenloos opgeofferd.

  2. Curieus!
    Ik neem aan dat de VVD thans dan ook 100% achter de recente uitspraak van de RvS staat om geen toestemming te verlenen voor nieuwbouw t.b.v. studentenwoningen in Kronenburg.
    De VVD Amstelveen mag je om deze reden inmiddels gerust zwabberbeleid verwijten. Weinig consistent en derhalve uiterst onbetrouwbaar.

  3. Opportunisme is inhaerent aan het beginsel- en visieloze neoliberalisme dat ‘zachte waarden’ als woongenot, nachtrust, levensgeluk en zelfs gezondheid rücksichtslos opoffert aan financiële belangen van – in dit geval – Schiphol en KLM.

  4. De hypocrisie ten top dit. Typisch VVD. Als ‘ze’ er zelf last van krijgen gaan ze opeens piepen. Het gáát máár door met die partij. Alle gêne verloren.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.