Het Stadshart krijgt een megabioskoop met zeven zalen. De gemeente heeft daartoe een zogenoemde anterieure overeenkomst met Pathé Theatres B.V. getekend. Wanneer die opengaat is niet bekend.

De bouw van de Pathé bioscoop begint naar verwachting in 2025.

Kogel

“De kogel is door de kerk,” zegt wethouder Herbert Raat die onder neer het Stadshart in zijn portefeuille heeft. “De komst van Pathé is een belangrijke voorziening voor het Amstelveense Stadshart. Zo kunnen onze kinderen in deze regio naar de film en blijft het gebied aantrekkelijk voor winkels die zich hier willen vestigen.” Ook we wethouder voor Ruimtelijke Ordening, Floor Gordon. Is het daarmee eens. Alle ruimtelijke procedures worden volgens haar nu in gang gezet. “We moeten nog wel even wachten voordat we echt naar de film kunnen”, zegt ze.

Achter Schouwburg

De bioscoop komt achter de Schouwburg Amstelveen en P60 en krijgt haar entrée aan het Stadsplein ter hoogte van de huidige hoofdingang van Platform C. Voor een goede inpassing van de bioscoop in het pand bestaat de wens om de gehele gevel van de cultuurstrip aan te passen. Hierbij komt de gevel naar voren waardoor deze direct aan het Stadsplein grenst. De nu nog tussenliggende Thomas Cookstraat vervalt en de ingang van de Schouwburg garage verschuift naar de Meander. Een anterieure overeenkomst gaat vooraf aan de werkelijke exploitatie-overeenkomst en maakt dat de partners meer onderhandelingsruimte hebben. Het is een soort principeakkoord, voorafgaande aan de bouw en de daarmee gepaard gaande voorschriften.

Uitje

“We zijn verheugd dat hiermee weer een belangrijke stap is gezet in de komst van een Pathé-bioscoop in Amstelveen”, zegt algemeen directeur Jacques Hoendervangers van Pathé Amstelveen is volgens hem een groeigemeente en daarom de perfecte locatie voor gloednieuwe hypermoderne bioscoop. Hoendervangers: “De bioscoop wordt voorzien van de nieuwste beeldprojectie en het beste geluid, zodat inwoners van Amstelveen en de omliggende gemeenten kunnen genieten van het ultieme bioscoop-uitje.”

De bioscoop wordt ontwikkeld door Epicurus en ontworpen door EUP Design. Naar verwachting ligt het ontwerpbestemmingsplan medio dit jaar ter inzage, waarna de gemeenteraad aan het einde van dit jaar het bestemmingsplan kan behandelen. Daarna volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning en het bouwrijp maken van de locatie in de eerste helft van 2024. Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de bedrijfsvoering van de culturele instellingen, zodat voorstellingen, optredens en bijeenkomsten zoveel mogelijk door kunnen gaan. Maar ook het busstation en de naastgelegen werkzaamheden aan de A9 spelen een belangrijke rol bij de uitvoering.

5 COMMENTS

 1. Met de onzekere vooruitzichten voor grote bioscopen wordt dit megalomane gebouw – na die van KPMG en Hudson’s Bay – wellicht eveneens gebouwd voor leegstand.

  Het is derhalve verstandig om met het ontwerp rekening te houden met een uiteindelijk andere bestemming. Woningen, bijvoorbeeld, of asielzoekerscentrum.

  • Ik ben ook al dik in de 60, maar u hebt geloof ik totaal geen feeling meer met de jeugd. U zou eens bij Pathé in Zuidoost moeten kijken. Dat loopt daar goed.
   Hier zou het nog beter lopen vooral omdat vele ouders het niet direct zien zitten als met name hun pubers richting Amsterdam gaan.

 2. Ik schreef niet dat ik tegen die bioscoop ben, al beneemt die straks wel ons uitzicht op bomen in de verte. Ik vraag mij alleen af of een zo groot bioscoopgebouw nog wel rendabel zal zijn. Mensen hebben thuis grotere en zelfs gigantische tv-schermen en daarop kan men ook recente films bekijken. De zaak verschuift. Jongeren gamen op hun eigen kamers ook op steeds grotere schermen waarop zij ook naar YouTube, TikTok etc kijken.

  Er zijn in Amstelveen grote fouten gemaakt met grote bouwprojecten: Gemeentehuis, Stadshart, V&D, Handelsplein, KPMG, Hudson’s Bay, A9 en waarschijnlijk ook Bankrastoren. Ik denk dat dat ook hier weer dreigt te gebeuren, domweg omdat het lokale bestuur en bureaucratie onvoldoende kritisch worden beoordeeld door gemeenteraad en lokale pers.

  Er is geen reden om vertrouwen te hebben in de voorkeuren en keuzen van wethouder Raat (VVD).

  Bij het ontwerp van het gebouw van Hudson’s Bay is geen rekening gehouden met eventuele alternatieve bestemmingen, zoals woningen of kantoorruimten. Het enige waarvoor ik in mijn reactie pleitte was om dit bij het Pathé gebouw wél te doen.

 3. Amstelveen is een groeigemeente volgens algemeen directeur Jacques Hoendervangers van Pathé. Aan welke aantallen denkt hij en waarop zijn die gebaseerd?

 4. Wie wordt de eigenaar van het gebouw,
  wie geeft de opdracht om het te bouwen,
  wie loopt het uiteindelijke risico als de exploitatie als bioscoop niet rendabel blijkt, en
  wie moet op zoek naar een andere bestemming voor het zoveelste grote gebouw in Amstelveen dat straks misschien jarenlang leeg zal staan?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.