Dat de gemeentelijke afdeling communicatie zich alleen met reclame voor B&W bezig houdt, is een feit waaraan ook mijn oud collega Frits Suèr (foto) in twee columns op de website van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) aandacht besteedt. Tegenwoordig is hij secretaris van die lokale politieke partij en men zou dus kunnen zeggen dat hij in verkiezingstijd met zijn waarschuwingen de schijn tegen heeft, maar waar is dat scheppen gemeenschapsgeld worden besteed een vooral promotie van de coalitie van VVD, D66 en PvdA. In zijn jongste column heeft hij het vooral over het aantal foto’s van de wethouders Herbert Raat (VVD), Floor Gordon (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA).

Reclame is een vorm van communicatie, dat is waar, maar het team dat zich op kosten van de burger daarmee bezig houdt kiest wel erg opvallend voor de promotie voor de gemeente en geenszins voor het overige nieuws dat de inwoners misschien graag willen weten.

Rechtspraak

Zo wordt bijvoorbeeld winst voor de gemeente in een gerechtelijke uitspraak wel in een persbericht uitvoerig gemeld, maar geenszins de keren dat zij verliest. Hooguit wordt dat per brief aan de gemeenteraad meegedeeld, maar de media moeten het doorgaans van de Raad van State, de rechtbank of het Hof hebben. Dat er een uitspraak is van de rechter wordt, in geval van gemeentelijk verlies, niet meegedeeld. Het reclamebureau van B&W kijkt wel uit en wil de media in dat geval niet wijzer maken dan zij zijn.

De kritiek van Suèr is dat naarmate verkiezingen dichterbij komen de wethouders, die ook lijsttrekker voor hun partijen zijn, veelvuldiger in beeld komen. Daar kunnen andere partijen, die niet in de regering van de stad zitten, natuurlijk niet tegenop. Het zijn volgens Suèr dan ook oneerlijke verkiezingen, zéker wat de reclame betreft. Al rukken lokale partijen op, het college in Amstelveen bestaat geheel uit landelijke, die natuurlijk niet al te zeer tegen de gedragslijn van Den Haag ingaan, omdat anders hun nationale status sowieso onzin was. Al vraag ik mij persoonlijk wel af wat de PvdA doet in een rechts college, maar dat terzijde. Intussen – en daar vraagt Suèr ook aandacht voor – krijgen die landelijke partijen wél en de lokale partijen geen subsidie voor marketing. Dat vindt niemand minder dan VNG-voorzitter en burgemeester Jan van Zanen, een VVD-kanon, volslagen oneerlijk. Hij maakte als burgemeester van Amstelveen mee dat bbA in de coalitie zat en dat is hem kennelijk goed bevallen.

Bonus

Lokale partijen staan bijna allemaal voor een hopeloos gevecht tegen de landelijke concurrenten VVD, D66, PvdA en GroenLinks, zegt Suèr. “De SP vergaart zijn kapitaal via een waanzinnig hoge bijdrage van hun eigen lokale en landelijke volksvertegenwoordigers. bbA doet dat laatste in bescheiden mate ook. De leden van bbA betalen contributie, de raadsleden dragen een deel van hun vergoeding af.” Ook een eventuele bbA-wethouder zal een deel van zijn salaris afdragen aan de partij. Zo wordt alles bij elkaar gesprokkeld voor de verkiezingskas van lokale partijen, maar het is niet eerlijk, zegt Suèr.

“In Amstelveen komt daar nog bij dat de grootste partij, de VVD, in Herbert Raat een leider heeft die een ongeëvenaard gevoel heeft voor partijpromotie, -marketing en -reclame. Die verdienste ligt bij hem en bij de VVD, dus daar richt ik mijn kritiek niet op. Maar het wordt anders als die talenten doorslaan in de richting van een schaamteloze persoonsverheerlijking, of in uit gemeenschapsgelden betaalde advertenties over hoe goed hij het wel voor heeft met cultuur, met het Stadshart en noem maar op. Als dit geen oneigenlijk gebruik is van belastinggeld, weet ik het niet meer. In dat p.r.-offensief doen de andere collegepartijen D66 en PvdA graag me waardoor het de schijn heeft van een wethoudersbonus. Anders denkt heel Amstelveen dat de stad alleen door Herbert Raat wordt bestuurd. Zo is er in het afgelopen jaar heel veel gemeenschapsgeld besteed aan advertenties, die met name de wethouders/lijsttrekkers dienden onder het mom van informatieverstrekking.”

Non-issues

Suèr vindt ook dat de VVD de belangrijkste media in Amstelveen stevig in handen heeft. “Zowel het Nieuwsblad als AmstelveenZ plaatsen alles wat de VVD instuurt. Zeg me niet dat de redacties zelf beslissen welk VVD-nieuws ze wel of niet plaatsen, want ik kan genoeg bronnen opvoeren, die mij hebben laten weten dat wat Herbert Raat instuurt, geplaatst moet worden. Ik moet eerlijk zeggen dat wij als bbA ook wel gebruik maken van de welwillendheid van de media, maar al te vaak zie ik absolute ‘non issues’, die ruimte krijgen.”

Journalistiek Amstelveen moet zich schamen over een soort verkiezingspeiling in AmstelveenZ, zegt Suèr. “Complete nep”, vindt hij. “Met dit soort enquêtes gaat het meestal zo dat, wanneer je eenmaal je keuze hebt gemaakt, je niet nog een keer kan kiezen. Ikzelf weet niet hoe je dat kan zien, maar iemand heeft me getoond hoe een lijsttrekker van een partij vele malen zelf op haar partij heeft gestemd. Nu begrijp ik ook hoe het mogelijk is dat uitgerekend de twee coalitiepartijen VVD en D66, met ongeveer een derde van de stemmen aan kop gaan. Laat je dus niet misleiden, het klopt niet. Het is gewoon een dealtje.” Van het voorstel van bbA om in het Nieuwsblad een pagina te reserveren voor de partijen in de raad is volgens hem niets van terechtgekomen, hoewel de gemeenteraad ertoe besloot.

Foto’s

Suèr heeft een hele jaargang van het Amstelveens Nieuwsblad nageplozen op foto’s met dit resultaat: Herbert Raat: op 29 foto’s en 14 x zichtbaar op foto’s in de gemeentelijke advertenties; Floor Gordon: op 25 foto’s en 9 x zichtbaar op een gemeentelijke advertentiepagina; Rob Ellermeijer: op 9 foto’s en 2 x te zien in een gemeentelijke advertentie; Marijn van Ballegooijen: op 16 foto s en 5 x zichtbaar in een gemeentelijke advertentie; Frank Berkhout: op 15 foto’s, maar nergens zichtbaar op een gemeentelijke advertentiepagina. “Mijn kritiek gaat dus niet op voor de inderdaad sobere wethouder Berkhout”, zegt Suèr, die er ook memoreert dat het AN door de gemeente financieel werd in stand gehouden met gemeenschapsgeld, toen die krant dreigde om te vallen. De officiële mededelingen van de gemeente verschijnen er nu eenmaal in.

Ingepikt

“Een aantal advertenties kun je inderdaad zien als: het geven van informatie. In een aantal andere gevallen is dat, volgens mij, er met de haren bijgesleept met de bedoeling vooral zichzelf te profileren. Zeker in het laatste half jaar zou enige terughoudendheid in deze op zijn plaats zijn geweest, door bijvoorbeeld die pagina’s beschikbaar te stellen aan de Gemeenteraad.” Het is volgens hem, Roel Smit op de lokale omroep RTVA citerend, “een ongelijk speelveld.” Als oud-journalist weet hij best dat wethouders een positie hebben waarin zij nieuws kunnen maken. Maar die in Amstelveen schieten volgens hem teveel door naar zelf- en partijpromotie. “Helemaal na de uitgave van 23 februari. Op pagina 18, met de door de gemeente betaalde advertentie, glorieert wederom Herbert Raat, nu met het volstrekt overbodige onderwerp: financiën. Zomaar weer 1500 Euro ingepikt van de Amstelveense gemeenschap ten behoeve van de eigen profilering, zo vlak voor de verkiezingen. En niemand die er wat van durft te zeggen. Aldus – is mijn mening – worden de verkiezingen gestolen.”

22 COMMENTS

 1. Wel grappig dat juist die partijen die het meest zeuren over belasting verspilling, zelf die belasting misbruiken ter promotie van zichzelf.
  Heil, Kim Il Raat, Kim Il Floor, en Rubberen Robbie.

 2. Misscchien kan Roel Smit wat meer evenwicht aanbrengen of beter gezegd (meer) tegenwicht in stelling brengen op RTVA. D.w.z. alle niet-coalitiepartijen gewoon meer ‘zendtijd’ geven.

 3. ‘maar iemand heeft me getoond hoe een lijsttrekker van een partij vele malen zelf op HAAR partij heeft gestemd’

  Dan hebben we het dus over of Floortje Gordon of Jacqueline Höcker, want dat zijn de enige vrouwelijke lijsttrekkers. En nou niet allebei ontkennen hè!

 4. Roel Smit speelt het heel slim, want met de subsidie van de Mediaraad dat door de gemeente Amstelveen wordt betaald, dus met belastingcentjes van ons, gaat hij een namaak protestactie voeren met het doel om RTVA te steunen om te kunnen overleven. Ondanks de goedbedoelde verhalen van Frits Suèr zal in Amstelveen helaas op politiek gebied voorlopig niets veranderen, dor de machtige VVD-D66 coalitie…

 5. Als ik dit verhaal had geschreven, hadden jullie in koor geroepen dat ik mijzelf niet steeds moet herhalen.

  Niemand kan winnen van een politiek-journalistiek samenwerkingsverband. Wethouder Raat (VVD) heeft alle troeven in handen en kan zo vaak worden herkozen als hij maar wil, wat hij ook doet of nalaat.

 6. Burgemeester Eenhoorn wees erop dat een wethouder in zijn derde termijn zich als een zonnekoning gaat gedragen. Herbert Raat wachtte daarmee niet zo lang.

 7. Anonieme aanklager, jij zou het jammer vinden als er geen aangifte werd gedaan. Waarom doe jij dat niet zelf? Grijp je kans! De guillotine bestaat niet meer (wat mijn opmerking tamelijk onschuldig maakte), maar uitsluiting wel, en daar is het jou voortdurend om te doen. Frank Bikker wilde mij eens ‘ausradieren’. Daar heb jij toen niet tegen geprotesteerd. Waarvan akte.

  • Goed dat je je zorgen maakt, want je schuurt behoorlijk tegen het overtreden van artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht aan volgens mij. Overigens heb ik geschreven dat het mij niet zou verbazen, niet dat ik het jammer zou vinden als er geen aangifte wordt gedaan. Maar ja, zoals wel vaker lees jij alleen wat je wíl lezen. Ga nog maar even nagels bijten zou ik zeggen.

 8. Anonieme aanklager, heel goed. Het publieke debat moet schuren. Mijn rechtenstudie is te lang geleden voor parate kennis van de inhoud van wetsartikelen. Ik heb het dus opgezocht.

  “Artikel 137d1.Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”

  Weet je wel zeker dat je het goede artikel aanroept? Zonnekoning-gedrag is niet aangeboren maar aangeleerd onder aanmoediging van slaafse journalisten en andere meelopers. Neoliberalisme is ook geen levensovertuiging, maar puur opportunisme zolang daaraan enig persoonlijk voordeel te behalen valt.

  • Doodwenser, ja dat was even schrikken hé? Maar ja, ‘s avonds na tienen, ik begrijp dat wel. Paar glaasjes Nuits Saint Georges achter de kiezen en dan schrijf je al snel dingen op waar je de volgende ochtend spijt van krijgt. Alle begrip natuurlijk.

  • Anonieme kritiek is laf en oneerlijk. Bovendien slaat jouw suggestie nergens op.

   Off-topic en persoonsgericht, Johan Bos laat het allemaal toe. Nou ja, niet bij iedereen.

   • Persoonsgericht zegt de man die het gisterenavond nog over een guillotine had in relatie tot een wethouder. Je moet je kapot schamen.

    Ik zou overigens bijna voor je hopen dat je die opmerking na een paar glazen wijn hebt geplaatst, dan heb je tenminste nog een ‘geldige’ smoes.

 9. Laffe VVD-er, dit is geen drammen meer, maar regelrecht stalken.

  Mijn kritiek is niet gericht tegen die aardige Herbert Raat, maar tegen zijn wanbeleid op de gebieden waarvoor hij verantwoordelijk is (A9, Stadshart en Handhaving), tegen zijn vriendjes- en lobbypolitiek en tegen zijn plucheplakken.

  Nu graag weer terug naar het onderwerp waar jij de aandacht van af wilt leiden: Het media-en verkiezingsmonopolie van de VVD.

  • Ik reageer slechts op wat jij schrijft over ‘die aardige Herbert Raat’, die je gisteren nog in verband bracht met een guillotine. Misschien moet je ‘die aardige Herbert Raat’ eens vragen of hoe hij dat ziet. Als ‘die aardige Herbert Raat’ jou nog te woord wil staan dat is.

   In vino veritas.

 10. Juist omdat Herbert Raat zo verdomd aardig is, gunden zo veel mensen hem de gelegenheid om als wethouder van een stad met 80.000 inwoners zo veel dingen te verkloten.

 11. Iedereen die te lang aan de macht is en die zich gaandeweg heeft omringd met bewonderaars, jaknikkers en meelopers, wordt een beetje gek. Je ziet dat aan Poetin maar ook dichter bij huis op landelijk en lokaal niveau. Het begrip verkiezing wordt met iedere herverkiezing meer uitgehold.

 12. Wat ik nou mis in de aanloop naar deze verkiezingen is nou wat ze van links naar rechts voor elkaar hebben gekregen of op de rol hebben gezet de afgelopen periode .
  Verkiezingsprogramma’s kennen we nu wel, maar wat is er nou echt gebeurd.
  Om bijvoorbeeld op mijn stokpaardje terug te komen; het woningbeleid.
  De coalitie was van mening dat het aantal scheefwoners verminderd moest worden door doorstroming. Is dat nou werkelijk gebeurd of niet. Ik vrees het ergste.
  – Heeft de hr. Raat nou werkelijk de torenhoge subsidie van > miljoen aan het COBRA – museum naar beneden bijgesteld zoals hij indertijd had beloofd.
  – Heeft de VVD&D66 nou echt volledige transparantie gegeven over hun particuliere zakelijke belangen en de daarmee samenhangende besluiten/gang van zaken op politiek/bestuurlijk gebied. Ik denk aan Dorpsstraat, het beruchte rookkanaal van die pizzeria in Oude Dorp, kwestie Zwarte Kat ( zeer vreemd dat perceel stedelijk gebied maar volstrekt omringd door landelijk gebied bij gemeentelijk besluit),bunkertje, enz.
  – Heeft B&W zich altijd gehouden aan allerlei wettelijke termijnen &procedures ivm opvragen documenten of allerlei belemmeringen opgeworpen. Ik denk aan afhandeling sommige PGB’s, rechten( of niet benoemen daarvan in gesprekken) van/ met individuele cliënten van de soc dienst, alsmede tewerkstellingen van deze personen. ( waarbij ook nog een gemeenteraadslid een zakelijk bij had.(sic)
  – Hoe komt het nou dat op onderwijsgebied de particuliere onderwijs- en huiswerkbegeleiding de laatste jaren hier als paddestoelen uit de grond zijn geschoten? Vindt de coalitie een goede ontwikkeling?
  – Zitten we met het expatbeleid wel op het juiste spoor? Of overdrijven we? Deze mensen hebben we zonder meer nodig, maar we hebben ook mensen in de zorg, bij de politie, het onderwijs nodig en ontelbare andere beroepen nodig. Een echte visie daarop heb ik nooit gehoord, behalve meer meer en nog eens meer.
  Afijn dit is nog maar een heel klein beetje van die balans. Ik hoor graag meer vanuit andere hoeken.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.