De anderhalf miljoen die zij van het Rijk krijgt om achterstanden van de jeugd door corona weg te werken zegt de gemeente te investeren na overleg met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en lokale partijen. Zij heeft een plan van aanpak ontwikkeld voor de Amstelveense jeugd.

Het komt neer op het ontwikkelen van een eigen beleid in het kader van het  Nationaal Plan Onderwijs (NPO) van de Rijksoverheid. Gemeenten en scholen krijgen hiervoor geld.

Voorschools

In Amstelveen daalt € 1,5 miljoen neer, waarmee de gemeente en scholen kinderen dus kunnen ondersteunen. Er gaat bijvoorbeeld geld naar een voorschools programma voor het jonge kind, zoals voor extra voorleestrajecten. Voor basisschoolkinderen komt er een naschools programma vol cultuur, sport en spel. De gemeente trekt ook geld uit voor extra jeugdhulpverlening en maatschappelijk werk aan middelbare scholieren.

Wethouder Frank Berkhout (onderwijs en jeugd) zegt blij te zijn met het extra geld. “Corona heeft echt iets gedaan met onze kinderen en jongeren”, constateert hij. “We zien een toename in de hulpvragen rond angsten en eetstoornissen. Daarbij heeft de pandemie effect op de thuissituatie van kinderen. Het aantal complexe scheidingen en ook huiselijk geweld neemt toe. Een deel van de NPO-middelen gaat daarom naar zorg, welzijn en jeugdhulp. Zo hopen we kinderen in een vroeg stadium te helpen en wachttijden terug te dringen. Ook willen we met dit extra geld zorgen dat onze hulpverleners op de been blijven. Want ook zij worden getroffen door corona, waardoor de werkdruk alleen maar toeneemt.”

Sport, spel en cultuur

Met het plan van aanpak wil de gemeente zo goed mogelijk aansluiten bij acties van de scholen, die ook van het Rijk extra middelen ontvangen. Zij richten zich meer op het inhalen van cognitieve achterstanden, zoals rekenen en taal. Bestuurders Ineke van der Linden en Haico van Velzen van onderwijsgroepen Amstelland en Amstelwijs hebben daarnaast vooral behoefte aan activiteiten op het sociaal emotionele vlak. Bestuurder Ineke van der Linden van Amstelland: “Het is fijn dat de gemeente de NPO subsidie inzet in aanvulling op hetgeen de basisscholen zelf al doen. Dat komt de ontwikkeling van de kinderen alleen maar ten goede.”

 De gemeente komt daarom met een programma op het gebied van sport, kunst, cultuur, welzijn en techniek. Wethouder Frank Berkhout: “Kinderen krijgen op deze manier een verrijkte schooldag. Hierbij richten we ons in eerste instantie op scholen en wijken waar nog geen extra aanbod voor leerlingen is. Welke workshops en lessen dat precies zijn, stemmen we af met de scholen in de wijk. In ons aanbod zit ook de Cultuurbus, zodat kinderen naar musea en andere culturele instellingen kunnen.” De NPO-gelden zijn van tijdelijke aard en mogen worden ingezet tot volgend jaar 1 augustus. Ook de ingezette acties zijn daarom van tijdelijk aard. Al het vrij toegankelijk aanbod voor de jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s) is te vinden op de website van de gemeente www.amstelveen.nl met de zoektermen ‘Overzicht jeugdaanbod’.

Fotobijschrift: Frank Berkhout in gesprek met basisschoolkinderen.

1 COMMENT

  1. Het onderwijs plus inspectie moet ook eens de hand in eigen boezem durven te steken. Dus minder studiedagen, minder vergaderen en niet van elke scheet een administratie bijhouden en gewoon meer lesgebonden uren aanbieden dan die wettelijke voorgeschreven 930 uur per jaar voor bijvoorbeeld basisscholen. Dat zou pas structureel zoden aan de dijk zetten. Die anderhalf miljoen is niets anders en zal als los zand tussen de vingers glippen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.