Landelijk moet het CDA nodig vernieuwen. “Daar gaan wij in Amstelveen me beginnen”, zei lijsttrekker Arjen Siegmann bij de presentatie van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad. Hij beseft dat het nationale CDA op een dieptepunt is beland. “Wij willen hier het nieuwe CDA-geluid laten horen.”

Maar dat is kennelijk ook een oud geluid: Terug naar de christelijke waarden en normen, waar Balkenende ooit op hamerde, die ook zijn politieke loopbaan bij de Amstelveense gemeenteraad begon. Het nieuwe CDA-geluid betekent overigens wel dat iedereen zich moet kunnen aansluiten, want het gaat vooral om een sociaal christendom, waarvoor de Bijbel een inspiratiebron is. Maar niet de enige, zegt Siegmann.

Passie

Hij vindt bijvoorbeeld The Passion, ooit uitgevonden door de EO, waarin volstrekt ongelovigen hoofdrollen vervullen, een inspirerend programma. Een beetje humanisme een met christelijk sausje, lijkt het.

Terug naar normen en waarden dus. Daaruit spruit bijvoorbeeld voort dat niet op het CDA moet stemmen wie een coffeeshop in Amstelveen wil. Dat geeft Siegmann ook toe. “Het is soms moeilijk te geloven, maar er zijn partijen die een coffeeshop willen in Amstelveen. Wij zullen er alles aan doen om dat tegen te houden. Wij zien drugs en verslaving als een maatschappelijk probleem dat vooral kwetsbare jongeren raakt.”

Hoewel veel van het verkiezingsprogramma ‘Iedereen telt!’ dat van de andere partijen overlapt, vallen de christen democraten anderzijds wel op door een aantal elementen. Afgezien van wat in de laatste jaren door haar plaatselijk vooral op sociaal gebied is bereikt (de door de partij geëntameerde ‘Lief en leedstraten’ worden genoemd), slaagde het CDA er ook in met een paar nieuwe vondsten te komen; zoals het voorstel een café in het Stadshart te openen waar uitsluitend mensen met een beperking werken, volgens het concept van een basisbaan. En een vijfde school voor voortgezet onderwijs staat ook op de verlanglijst, opdat ouders meer keuze hebben en leerlingen niet op grote schaal worden uitgeloot voor het bezoeken van een Amstelveense school, zodat zij naar elders in de regio moeten. Sandra van Engelen, nu raadslid en tweede op de kandidatenlijst, vindt de prestatiedruk op scholen te hoog. Die wordt misschien mede veroorzaakt door de ouders. “Maar ik zie kinderen op basisscholen die al een burn-out hebben. Dat is toch krankzinnig.”

Tegenmacht

Dichter bij het CDA ligt misschien het respect dat de partij wil afdwingen voor kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen, die – als zij niet zelf een kerkgebouw hebben – zij wil onderbrengen in schoolgebouwen. De partij is tegenstander, net als de VVD, van het verhogen van lokale belastingen, zoals de OZB. Verder zegt het CDA, net als alle andere partijen, dat transparantie moet. Maar of het er in de praktijk van komt, zal de kiezer voorlopig moeten afwachten. “De politiek, dat zijn we zelf”, zegt de partij. “De gemeenteraad vertegenwoordigt de Amstelveense inwoners en dat moet haar taak zijn.” Ze bedoelt dat zij tot taak heeft die inwoners (en media) snel op de hoogte te stellen van ontwikkelingen en samen met hen op te trekken. “Dan ook vormt zij een goede tegenmacht tegen de wethouders en ambtenaren”. Het CDA zit er kennelijk niet op te wachten bij de coalitie te behoren. Siegmann, die mee heeft geschreven aan een stuk voor de Tweede Kamerfractie met de bedoeling de revival te van het CDA te veroorzaken die hij voorstaat, denkt dat zijn partij lokaal méér kan betekenen in de oppositie. “Dat het gaat om een betrouwbare overheid, hoor ik in Den Haag niet zo”, zegt hij.

Groen

Intussen verandert de partij lokaal wel vaak van mening. Vier jaar geleden was zij voor hoogbouw, nu voor het lager wonen in een groene omgeving, om maar niet te spreken van het standpunt van decennia geleden dat 70% van de nieuwbouw uit grondgebonden moest huizen bestaan. In elk geval stemt de CDA-fractie, net als bijvoorbeeld bbA, tegen de bouw van de 58 meter hoge kolos op de plek van de Mercedesgarage plus tankstation aan de Ouderkerkerlaan. Natuurlijk krijgt de fractie daarmee niet haar zin, want de coalitie heeft als meerderheid al uitgemaakt ermee akkoord te gaan. Maar Van Engelen denkt dat de oppositie toch een boodschap afgeeft als zij in het geheel tegen stemt. Het CDA moet over de hele linie veranderen, zegt ze. “Ook in Amstelveen moeten wij uitleggen waar we eigenlijk voor staan.” Dat is niet duidelijk en ze verwijt dat het landelijke CDA. In elk geval, zegt Siegmann, is het CDA een typische gezinspartij. Dat het ooit een bestuurderspartij was, is nu niet meer te verkopen, vindt hij. “Wij zijn te laat wakker geworden, maar wel wakker geworden.”

Klimaat

Wat het klimaat, het milieu en duurzaamheid betreft huilt het CDA niet met andere partijen mee over de uitstoot van CO2 en stikstof. “Een kansloze operatie”, is zijn mening. Als Amstelveen mee wil doen met klimaatmaatregelen stelt dat wereldwijd niets voor, zegt Siegmann. “De wereldwijde uitstoot is veertig gigaton, die van de EU vier gigaton, vier miljard ton, en die van Amstelveen 0,00037 gigaton. Je kunt beter zeggen dat het voor iedereen voordeliger is maatregelen te nemen dan de mensen voorhouden dat, als die maar meedoen, de uitstoot naar nul is te brengen. Onze gedachte is dat wij het niet doen om de uitstoot te verminderen maar omdat iedereen iets heeft aan die maatregelen, zoals isolatie.” Hij vindt ook dat het gasleidingennet moet blijven omdat er mettertijd andere energie er door kan worden vervoerd.

Er wordt vaak gezegd dat Amstelveen een rijke gemeente is. Maar er zijn ook groepen die in pure armoede leven, zegt het CDA. Vooral voor die kwetsbaren wil de partij oog hebben. Maar daarin is zij een van de vele. Het complete programma:

CDA Amstelveen Verkiezingsprogramma web 2018 tot 2022 (2).pdf (d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net)

Foto (van Dick Aanen): Siegmann en Van Engelen

1 COMMENT

  1. Als er nu 1 partij in Amstelveen onzichtbaar is gebleven in de pers de afgelopen periode is dat het CDA. Het spijt me dat te moeten constateren.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.