De provincie Noord-Holland stelt dit jaar een miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 februari worden ingediend.

Vorig jaar was de subsidieregeling Verduurzaming Sportaccommodaties Noord-Holland een groot succes, zegt zij.

Meer opties

Daarom stelt ze nu € 500.000 extra beschikbaar uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. In 2021 was de subsidie alleen bedoeld voor kleine besparingsmaatregelen als zonnepanelen, isolatie en ledverlichting. Dit jaar kan men voor meer maatregelen geld aanvragen, zoals voor aanpassingen aan de dakconstructie t.b.v. zonnepanelen, HR-glas en apparatuur voor warmte- en koudeterugwinning.

Gedeputeerde Zita Pels: “Deze regeling draagt concreet bij aan de verduurzaming van de provincie en het zorgt voor besparingen bij de sportverenigingen. In 2021 hebben we in drie maanden tijd al 54 Noord-Hollandse sportaccommodaties.”

Naast sportverenigingen mogen dit jaar ook beheersstichtingen van sportaccommodaties subsidie aanvragen. Het aan te vragen bedrag gaat omhoog van € 10.000 naar €25.000. Het toegekende subsidiebedrag mag net als in 2021 maximaal 50% bedragen van het totale bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen. Voor meer informatie: subsidieregeling Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021.

Duurzaamheidsfonds

De provincie Noord-Holland stelt € 100 miljoen beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Noord-Holland helpt inwoners en organisaties bij verduurzaming en versterken en vernieuwen van de economie. De uitwerking van de besteding van het fonds is in volle gang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.