Hoewel er langdurig veel rumoer is geweest, omdat Aalsmeer niet de sterk gestegen kosten (voor ICT) wilde betalen, blijft zij toch de komende vijf jaar ambtelijk met Amstelveen samenwerken.  Maar Aalsmeer blijft in net vervolg meer op zichzelf, met ambtenaren in het eigen gemeentehuis. Dat leidt tot efficiencyverlies in de AA-organisatie. De gemeenteraden moeten nog het groene licht geven.

De ambtelijke fusie dateert van 2013 en wordt nu wel zodanig aangepast dat in de organisatie meer aan het eigen karakter van het bloemendorp recht wordt gedaan, meldt de gemeente. Medewerkers van de ambtelijke organisatie gaan vaker in het raadhuis Aalsmeer werken.

Lastig

Verantwoordelijk wethouder Frank Berkhout zegt dat een lastig traject tot een goed einde is gebracht. Zijn eigen fractie (D66) liet zich eerder furieus uit over de weigering van Aalsmeer meer geld te bieden en eigenlijk liever brak met de ambtelijke samenwerking. Maar volgens Berkhout liggen er nu afspraken waar beide colleges van B&W achter staan en voor ‘duidelijkheid en stabiliteit’ zorgen. “En belangrijker: De continuïteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers van Aalsmeer en Amstelveen blijft gewaarborgd.”

Behoefte faciliteren

Beide gemeenten zijn volgens de gemeente in grote lijnen wel tevreden over de dienstverlening en samenwerking in een gebied van  bijna 120.000 inwoners. De Aalsmeerse bestuurders hebben volgens de gemeente behoefte aan een kleine eigen organisatie. Daarnaast willen zij en een grotere nabijheid van medewerkers om aan de hedendaagse uitdagingen van Aalsmeer te voldoen. Daar zeggen B&W van Amstelveen nu begrip voor te hebben en bereid te zijn een kernorganisatie voor Aalsmeer te faciliteren, hoewel dat tot efficiency-verlies leidt in de organisatie.

Dinsdag (2 november) hebben de colleges van B&W van de twee gemeenten de beslissingen bekrachtigd en geagendeerd voor de respectieve gemeenteraden in december. Pas daarna kan de inrichting van de kernorganisatie Aalsmeer opgepakt worden. Die wordt dan eind maart, dus na de verkiezingen, afgerond.

Overigens was de maatregel van beide gemeenten vrijwel zeker de reden waarom amstelveenblog.nl uit de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen werd gestuurd, die in het geheim verder vergaderde.

11 COMMENTS

 1. “De komende jaren zullen de inwoners van de gemeente Aalsmeer de prijs betalen voor het behoud van de eigen zeggenschap.”
  en
  ‘Zo hebben we na een welverdiende vakantie als fractie er onze eigen mini-Brexit bij gekregen waar we de komende jaren veel tijd en energie in zullen moeten stoppen. De afkorting voor deze scheiding heb ik al bedacht: ‘Aalsminder’.

  was getekend Harmen van der Steenhoven, D66 september 2019. Zijn democratische zienswijze over een andere gemeente….
  Dat noemt D66 Amstelveeen een ‘hoog niveau’ en ‘talentvol’ (nav de kandidatuur). Herman van der Steenhoven staat op plek 2 op de lijst van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

 2. Van 15 augustus 2007 tot 20 september 2012 was Pieter Litjens burgemeester van de gemeente Aalsmeer en in deze periode heeft hij het geprobeerd in opdracht van de provincie Noord-Holland de toenmalige gemeentebesturen samen te voegen, maar kreeg een enorme tegenstand van de kant van de burgers van Aalsmeer. Ze hebben hem als verrader uitgeroepen en Litjens is inderdaad opgestapt als burgemeester en vertrokken naar de Tweede Kamer.

  Het structurele verschil tussen de bevolking van de twee gemeenten is de oorzaak van de breuk geweest, want de bevolking van Amstelveen bestaat vooral van massa losse mensen en veel expats die eigenlijk niet eens weten waar ze wonen, terwijl Aalsmeer is meer een soort grote familiekolonie, waar de mensen elkaar goed kennen en vooral steunen en ze hebben geen zin in pottenkijkers van een totaal afwijkende gemeente.

  De breuk te lijmen, zoals het college B en W Amstelveen dat probeert met verschillende aanpassingen te redden is zeer onstabiel. Kost veel tijd, energie en geld en ook als de zgn AA-organisatie in het gemeentehuis van Aalsmeer gaat werken zal niet helpen. Ik zou zeggen stoppen!

 3. Als sociale samenhang het criterium is voor al dan niet samenwerken of fusie, dan kunnen we in heel Nederland gelijk stoppen denk ik. Verder denk ik nog steeds dat kleinere gemeenten hun knopen moeten tellen, want de rijks- en provinciale overheid zet al jaren in op 100k plus gemeenten. Nu hebben kleine gemeenten nog de keuze om te bedenken met wie ze willen samenwerken, maar als dat niet tijdig van de grond komt wordt dat voor ze besloten en dan heb je dus geen keuze meer. Maar het gaat politici gewoon om de baantjes zoals de Kees Noomen een paar jaar geleden hier ook al schreef en dus wordt zo lang mogelijk gestreden om lijfsbehoud.

  • Hoe verklaart u dan dat bijvoorbeeld in Amsterdam ook veel gebeurd via de stadsdelen. Er schijnt toch wel een zekere behoefte te zijn om via kleinere segmenten te werken.

 4. Hoe ik ook naar kijk, het is de realiteit wat de Aalsmeerders betreft, ze hebben het toch gefixt dat ze tot nu toe al twee burgemeesters weggejaagd. Hoe met de nieuwe burgemeester Oude Kotte zal verder gaan, zullen we zien….

 5. Nuja, Amstelveen kan er ook wat van….
  1 januari 2014-2 juli 2014 Fred van de Graaf (interim)(VVD)
  3 juli 2014 – 30 september 2017 Miriam van ‘t Veld (CDA)
  1 oktober 2017 – 27 mei 2019 Bas eenhorn (VVD)
  28 mei 2019 – heden Tjapko Poppens (VVD)

  in 5 jaar tijd 4 burgemeesters tel ik hier van 2015 tot 2019. Dus sja. In dezelfde periode had Aalsmeer…ook 4 burgemeesters!
  20 september 2012- 4 juni 2013 Theo van Eijck (CDA) waarnemend
  4 juni 2013 – 1 mei 2015 Jobke Vonk-Vedder (CDA)
  13 mei 2015 – 15 april 2019 Jeroen Nobel (PvdA) waarnemend
  16 april 2019 – 16 april 2019 Gido Oude Kotte (CDA)

  IS dus aan aantal burgemeesters en wisselingen vergelijkbaar…

 6. Er is een klein verschilletje: geen enkele burgemeester werd door de Amstelveense burgers weggejaagd, omdat ze niet in het denkbeeld van de inwoners pasten. Over de interims maar niet eens te spreken…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.