Hoewel de gemeenteraad er nog over moet beslissen hebben B&W de legeskosten voor printen en kopiëren bij WOB-verzoeken opgeschort. Die beslissing komt nadat in het nieuws was gekomen dat bewoners van het Oude Dorp voor een dergelijk verzoek € 1600 hadden moten neertellen. Onder meer in het tv-programma “Lubach op Zondag’ was er aandacht aan besteed.

Dat was niet voor het weglakken van vertrouwelijke informatie, sprak de gemeente Lubach tegen, maar voor het printen van de documenten, waarom vervolgens bepaalde delen werden weggelakt. De WOB is de Wet openbaarheid van bestuur.

4600 pagina’s

B&W zeggen nu grote waarde te hechten aan transparantie en te menen dat voor WOB-verzoeken niet hoeft te worden betaald. De leges wordt dus afgeschaft,  na overigens steeds te hebben bestaan tot de gemeente negatief in het nieuws kwam bij nationale media. In het geval van de bewoners van het Oude Dorp zouden 4600 pagina’s moeten worden geprint, meldde de gemeente.

ICT

De redenering van de gemeente was dat per pagina legeskosten moesten worden betaald en zij tot printen wel genoodzaakt was omdat het ICT-systeem niet voorzag in het weglakken van privacygevoelige informatie. Dat kan nu wel, dankzij een nieuwe digitale ‘laktool’, die vorige week in gebruik werd genomen.

‘Dit maakt dat de bestaande legesverordening van de gemeente niet meer aansluit bij de huidige digitale tijdsgeest’, zegt de gemeente.

 Namen

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) mag bepaalde informatie niet openbaar gemaakt worden, zoals namen van bijvoorbeeld bewoners. Daarom moeten bepaalde stukken uit documenten weggelakt worden. Voordat de gemeente beschikte over de juiste laksoftware, moesten de documenten geprint en gescand worden om er zeker van te zijn dat de weggelakte informatie daadwerkelijk onzichtbaar bleef.

Volgens haar moest op basis van de bestaande legesverordening printkosten voor WOB-verzoeken boven de € 80 aan de indieners van het verzoek in rekening gebracht. “Door de leges af te schaffen willen we ervoor zorgen dat alle inwoners, ongeacht het inkomen, gebruik kunnen maken van dit recht”, zegt wethouder Herbert Raat (Dienstverlening). Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of die, voortbordurend op het besluit van B&W, een permanente opschorting wil.

1 COMMENT

  1. Het weglakken van bewoners kan me indenken, maar geldt dit ook voor namen van bedrijven, rechtspersonen, instanties en ambtenaren, want vooral bij de laatste groep kan ik mij voorstellen dat er verschil in uitleg van bepaalde regels is tussen ambtenaar x en y? Desnoods kan men nog die ambtenaren anonimiseren door ze een nummer te geven. Ik weet niet wat mogelijk is. In ieder geval zouden daar algemene regels voor moeten komen en niet ter beoordeling van elke gemeente afzonderlijk.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.