In navolging van het landelijk sportakkoord, naar een idee in 2018 van sportminister Bruno Bruins, heeft Amstelveen een lokale versie ervan gesloten. De gemeente zegt graag gehoor aan de oproep van de Minister te geven om met de sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal niveau het Nationaal Sportakkoord uit te voeren. De VVD overweegt een motie over meer inschakeling van sportverenigingen.

Victor Frequin

Bij de commissie Burgers en Samenleving lag woensdag een notitie over wat dat akkoord behelst op tafel. Het doel van het Sportakkoord is sport en bewegen in de gemeente een impuls te geven door vanuit verschillende sectoren de handen ineen te slaan.

Participe

Maar Wil Roode van de SP  constateerde woensdag dat de welzijnsorganisatie Participe Amstelland er niet bij is betrokken en vond dat een gemiste kans. Zij juichte verder de uitbreiding van het zwembad met een extra bad toe, omdat daar een wachtlijst aan het ontstaan is wat bepaalde doelgroepen betreft.

Geldstroom

VVD-raadslid Victor Frequin juichte het lokale akkoord van harte toe. “Daarmee komt de (beperkte) geldstroom hiervoor vanuit Den Haag ook ten goede aan ons in Amstelveen”, zei hij. Maar de weg erheen is volgens hem wel moeilijk geweest. “Uiteindelijk is het de derde sportformateur gelukt het document te voltooien.” De rol van de vertegenwoordiger van NOC/NSF is naar zijn mening voor niemand helder geweest. Hij denkt dat AmstelveenSport de coördinatie van de uitvoering op zich neemt.

Start

Op tafel lag intussen een startdocument, dat moet worden uitgewerkt naar een sportakkoord 2.0, met een bredere betrokkenheid van diverse sport- en andere instellingen. Daarbij moeten onder regie van de sportwethouder vooral de verenigingen beter worden betrokken, zei hij. “Mijn suggestie aan de wethouder is dit in sportclusters te doen, waarbij de verschillende sporten, gegroepeerd per sport, aan het werk gaan.” Daarbij zouden volgens hem bestuurders en leden van sportverenigingen zich als ‘experts’ zich moeten roeren. “De ongeorganiseerds sport hoort er ook bij, maar voor mij komen de sportverenigingen op de eerste plaats. Zij, en geen ander, vormen de kern van de Sport in Amstelveen.” Daarover komt mogelijk een motie van de VVD-fractie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.