Terwijl de complete oppositie er tegen was en daarom een motie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) steunde, vond de coalitie in de startnotitie voor het Allemans Kwartier een prachtig plan ontvouwd. BBA-raadslid Jacqueline Solleveld vroeg woensdag het terug te trekken omdat omwonenden massaal protesteren tegen de hoogte en pompeusheid van de appartementen, een wijk- en medisch centrum en multifunctioneel gebouw.

Jacqueline Solleveld

Solleveld vroeg de inbreng van  wijkbewoners te benutten, zodat binnen de beleidskaders gezamenlijk keuzes worden gemaakt voor een passend plan en een startnotitie waar draagvlak voor is. Met een gedragen startnotitie hadden de omwonenden volgens het raadslid ook zeker kunnen instemmen.

Beton

Maar het nu gevolgde planproces is niet meer van deze tijd, vindt Jacqueline Solleveld. “Bewoners en omwonenden maar ook de raad worden keer op keer geconfronteerd met een ‘in beton gegoten’ startnotitie. Bij bespreking ervan blijkt dat de beschreven plannen al zo ver zijn dat er geen keuze meer is. Spreken we nog over een startnotitie of is het een eindnotitie?”

Dialoog

Van burgerparticipatie bij het tot stand komen van de startnotitie is volgens haar beslist geen sprake geweest. Solleveld meent dat bewoners tijdens een informatie bijeenkomst op de hoogte zijn gebracht van de plannen die grote impact hebben op hun wijk en kunnen enige tijd later zienswijzen indienen op de startnotitie. ‘Dit is niet meer van deze tijd en moet anders’, vindt BbA.

Coproductie

Jacqueline Solleveld: “Participatie is een continue proces van kennisuitwisseling en dialoog van ophalen en coproductie. Gezien de naderende Omgevingswet (2022) is het van belang dat de gemeente inziet dat plannen die de leefomgeving raken, binnen gestelde beleidskaders samen met bewoners en omwonenden tot stand moeten komen. Dit betekent ‘omdenken’ want bewoners en omwonenden worden belangrijke partners, met waardevolle kennis die benut moet worden bij het tot stand komen van plannen. Een startnotitie wordt een coproductie.”

Gemiste kans

De lokale partij vindt het een gemiste kans dat wethouder Floor Gordon de Startnotitie Alleman Kwartier niet terugtrok en stemde dus tegen, wegens het eenzijdig tot stand komen ervan. In de motie die bbA samen met de ChristenUnie en het CDA indiende werden B&W opgeroepen bewoners en omwonenden alsnog nadrukkelijk te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen, binnen de ruimte die er na de startnotitie nog is. Maar met een nipte meerderheid (19 tegen 17 stemmen) kreeg de coalitie zijn zin.

Dorpsstraat

Solleveld zag eigenlijk hetzelfde gebeuren bij de eerste fase van het Beeldkwaliteitsplan voor de herinrichting van het Oude Dorp. Ook in die wijk  voelden veel bewoners en ondernemers zich onvoldoende gehoord en gezien bij de totstandkoming. “bbA is voorstander van het in dit plan geschetste esthetische sfeerbeeld voor het Oude Dorp, maar stemde tegen dit beeldkwaliteitsplan”, zegt Solleveld. Het door B&W allang genomen Verkeersbesluit maakt er deel van uit. Vooral tegen dat onderdeel zijn de protesten gericht, omdat de ‘zuidelijke’ Dorpsstraat (vanaf café Het Wapen tot museum Jan) af wordt gesloten voor doorgaand autoverkeer en motoren. Dat kan niet los worden gezien van dit beeldkwaliteitsplan, vindt Solleveld. “In elk geval lijkt ook hiervoor draagvlak bij de burgers te ontbreken.”

Ideaal plan

Volgens het raadslid wil bbA zich de komende tijd sterk om, samen met andere fracties, raadsbreed het huidige planproces (met name het eerder betrekken van bewoners en raad) te verbeteren. Maar de oppositie zal waarschijnlijk telkens opnieuw de coalitie tegenover zich vinden.

De drie partijen daarin (VVD, D66 eb PvdA) zagen, zoals eerder gemeld, een prachtig plan in zowel startnotie als dat voor het Oude Dorp. “Een ideale combinatie”, zei raadslid Arnout van den Bosch van de Partij van de Arbeid over het Alleman Kwartier. Hij somt op: Een nieuw wijk- en een medisch centrum voor de buurt, naar zijn mening betaalbaar wonen, plus de eerste nieuwe sociale huurwoningen in jaren.

Algemeen belang

Project Alleman Kwartier bestaat uit drie appartementengebouwen met drie tot vijf verdiepingen en één gebouw (18 meter hoog) met daarin een nieuw wijk- en medisch centrum  in Bankras / Kostverloren. Na 42 jaar zijn het oude wijkcentrum en het te klein geworden medisch centrum aan vervanging toe, vindt Van den Bosch, die doof lijkt voor het geluid van de omwonenden, omdat het in zijn ogen nu om ‘algemeen  belang’ gaat.

Topprestatie

Volgens hem was de totstandkoming van het plan niet gemakkelijk, omdat de ambities van

Arnout van den Bosch (PvdA)

B&W zijn hoog en de ruimte beperkt is. “Bovendien kost het bouwen van het nieuwe wijkcentrum en het nieuwe medisch centrum veel geld. Dat moet voor een deel terugverdiend worden met de bouw van woningen.” En de 116 volgens hem betaalbare koopwoningen (€ 363.000 voor twee of drie kamers) leveren alleen niet zo veel op, zegt hij. “Wethouder Floor Gordon en het team van de gemeente hebben een topprestatie geleverd: een mooi plan, met alles er op en er aan, en het past ook nog binnen het budget.”

Nodig

Het is hem niet ontgaan dat de complete oppositie tegen stemde wegens bezwaren van omwonenden. “Het eerste plan met sociale huurwoningen in jaren en de oppositie stemt tegen. Ongelofelijk!”, zegt hij. Overigens ging hijzelf, in tegenstelling tot de tegenstemmers, altijd mee met de bouwprojecten waaraan sociale huurwoningen ontbraken. Van den Bosch: “Natuurlijk moet de politiek ook naar de belangen van buurtbewoners kijken, maar het algemeen belang is hier zo groot. We hebben die sociale huurwoningen en dat wijkcentrum echt nodig.”

8 REACTIES

 1. “Hoe verder de plannen ontwikkeld zijn, hoe meer er vastligt” zei de directeur van Euro Pizza anderhalve maand geleden nog, toen de startnotitie Nieuw Legmeer werd besproken. Woorden om te onthouden. Het kwam hem notabene op een verwijt te staan van D66-raadslid Tawros Asjanlan, of hij niet een beetje te vroeg was met zijn commentaar. Maar het blijkt inmiddels wel dat je eigenlijk aan tafel moet zitten als er plannen ontwikkeld worden, want bij de presentatie van zelfs nog maar de startnotitie ben je al te laat. Dan mag je misschien nog meebeslissen over de kleur van het straatmeubilair, de rest is (niet zelden letterlijk) in beton gestort. Zoals dat met alle startnotities het geval was de laatste jaren. Eindnotitie is inderdaad misschien een beter woord.

 2. Als de inwoners van Amstelveen hun mening over deze bananen republiek Amstelveen willen uitspreken dan kan dat pas op woensdag 16 maart 2022. Tot dat moment leven wij in deze eens zo prachtige gemeente in een democratie à la Hongarije.

  Mocht u uw mening al eerder landelijk willen vertalen, met betrekking tot de in de gemeenteraad zittende politieke partijen, dan kan dat al op woensdag 17 maart 2021.

  Het is aan u inwoners van Amstelveen.

  • Als de VVD en D66 dit ‘cadeautje’ niet hadden gegund aan de PvdA, dan was een vervroegde stembusgang niet eens ondenkbaar geweest. Ik vond het al zo opvallend hoe fel de PvdA dit verdedigde. Anders staan ze bij de volgende verkiezingen helemáál met lege handen, want geen sociale woningbouw gerealiseerd terwijl ze wel in het college zaten.

 3. Een plan is pas een ‘topprestatie’ als de omwonenden er tijdig, op een eerlijke manier en in voldoende mate bij zijn betrokken en het ook een mooi plan vinden.

  Als Stadshartbewoners werden wij vele jaren op die manier door Unibail Rodamco betrokken bij hun plannen om het winkelcentrum Stadshart te moderniseren, optimaliseren en uit te breiden. Hierbij was het echter juist de gemeente die onder leiding van wethouder Raat (VVD) dit proces traineerde en saboteerde. Het kan verkeren.

 4. Kop is wat misleidend want uit het artikel blijkt juist dat Solleveld wel is voor inspraak maar dat de huidige werkwijze faalt en anders moet.

 5. Nu BbA in de oppositie zit, hebben ze ontzettend veel kritiek op het huidige college, maar in het verleden toen ze wel bij de club zaten, deden ze net zo hard mee aan dat beton gieten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.