De visie van B&W op mobiliteit in de gemeente wordt eigenlijk door alle politieke partijen gedeeld, bleek donderdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. In het beleidsstuk voor de komende jaren staan fietsvoorzieningen en openbaar vervoer centraal.

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) pleitte bij monde van raadslid Jacqueline Solleveld nog voor een Park & Rite plek in Amstelveen-Noord, maar daaraan kleven volgens wethouder Rob Ellermeijer bezwaren, omdat men dan toch door heel Amstelveen moet rijden om die te bereiken. Daar stond tegenover dat Solleveld wel een dergelijke plek bij Kronenburg, volgens gemeentelijke plannen de nieuwe woon-werk-locatie, voorzag.

Moties

Her CDA wilde vooral ruimte voor fietsers en snelheidsbeperking van auto’s. In verband met snelle e-bikes moeten de fietspaden ook breed zijn. Intussen werd door vrijwel alle fracties voor een fijnmaziger openbaar vervoer gepleit dan op dit moment in de stad bestaat. Doortrekking van de Amstelveenlijn naar Uithoorn is wel mooi, maar ook die komt niet overal, constateerde Arnout van den Bosch van de PvdA. Volgens hem is dat slecht voor de ondernemers in het Stadshart. “Er moet meer gebeuren.” De fractie overweegt dan ook moties. Een Patrick Adriaans (SP) miste in de nota dat bij een nieuwe aanbesteding via de Vervoersregio onvolkomenheden kunnen worden gerepareerd.

Inconsistent

Volgens inspreker Ed Dieckmann namens de stichting ontmoeting Waardhuizen os de ontwerp mobiliteitsvisie inconsistent, omdat in de inleiding staat dat er aandacht voor de kwetsbaarste verkeersdeelnemers moet komen, maar iets verderop dat er geen specifieke uitspraken over de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor minder validen worden gedaan. De afstemming van Amstelveen met de Vervoersregio haalt volgens hem niets uit en hij neemt het GVB kwalijk dat er vijf tramhaltes in Amstelveen verdwijnen. De halsbrekende toeren die men tegenwoordig aan de Oranjebaan moet uithalen, maken naar zijn mening omdoping van die halte tot ‘Hals und Beinbruch’ relevant. Overigens prees na het debat dezelfde Dieckman de raadscommissie de hemel in voor hun bijdrage daaraan.

2 COMMENTS

  1. Het gemeentebestuur heeft jarenlang met wegverbredingen, rotondes, ‘puntzakken’ en het opheffen van bushaltes het doorgaande autoverkeer bevorderd. Het resultaat is dat de luchtkwaliteit is verslechterd, dat het verkeerslawaai is toegenomen en dat het ‘doorgaande autoverkeer’ steeds meer stil staat.

    Het gemeentebestuur gaat nu eindelijk de fiets centraal stellen. Laat het dan beginnen met de aanleg van een directe, rechtstreekse, kaarsrechte, veilige, gezonde en veilige fietsverbinding met de Zuidas en met Amsterdam-Zuid op de baan van de historische tram.

  2. Laat men eerst eens een heel stel oude busverbindingen herstellen, dat zou al heel wat woon/werkverkeer per auto kunnen schelen. De gemeente heeft zelf vastgesteld dat sinds de “ aanpassing” van het busvervoer het autoverkeer is toegenomen.

    Die snelle e-bikes zijn ondingen. Je hoort ze niet, en zijn bovendien gevaarlijk voor de berijder , voetgangers en andere fietsers.

    Misschien iets voor de recreatiefietser. Waarom trekt men dat natuurpad ten westen van de Amstel niet door naar de Zijdelweg? Krijg je ook een snellere en kortere verbinding vanuit bepaalde delen van Amstelveen met de Bijlmer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.