De ChristenUnie (CU) in de gemeenteraad vindt wat de uit VVD, D66 en PvdA bestaande coalitie onder stadsvernieuwing verstaat niet ver genoeg gaan en vrij eenzijdig. De fractie pleit voor een wat zij noemt 2.0 vernieuwing van de wijken en vindt dat de coalitiepartijen zich alleen bezig houden met stenen. Volgens fractievoorzitter Bert de Pijper van de CU zijn naast huizen en wegen ook bijvoorbeeld sociaal domein en duurzaamheid in de wijken van groot belang.

Bert de Pijper

“Je moet kijken naar het karakter van die wijken en daar zuinig op zijn”, zegt De Pijper. “Dan bestaat Amstelveen ook in de toekomst uit wijken, waar mensen graag willen wonen. De ChristenUnie is teleurgesteld in het ambitieniveau van de drie coalitiepartijen rond de stadsvernieuwing. Er moet veel meer gebeuren dan vernieuwing van de infrastructuur. Dus die van wegen, groen, scholen en wijkcentra enzovoort. Maar de mensen en een goede leefomgeving in hun wijk, moeten centraal staan. Die visie op de toekomst van de Amstelveense wijken, mist de ChristenUnie bij de drie coalitiepartijen.”

Eigene

Er moet volgens hem meer aandacht komen voor het eigene van een bepaalde wijk. Hij zegt: “Het Oude Dorp is eeuwen oud. Patrimonium, Randwijck en Elsrijk dateren van voor de tweede wereldoorlog. Keizer Karelpark is gebouwd tussen de tweede wereldoorlog en 1960. Groenelaan met de hoge flats heeft de bouwstijl van de jaren 60 van de vorige eeuw. Waardhuizen dateert van tussen 1970 en 1980, Middenhoven tussen 1980 en 1990 en de Westwijk is vanaf 1990 gebouwd. Elke wijk van Amstelveen heeft zijn eigen cultuur en dynamiek en daar moet aandacht voor zijn.”

Generaties

Die ziet de ChristenUnie kennelijk te weinig bij de coalitie. Wijken moeten volgens haar een impuls krijgen, niet alleen door het vernieuwen van woningen en gemeentelijke voorzieningen. “We moeten ook kijken naar hoe we het welzijn van de bewoners in een wijk kunnen verbeteren door het treffen van maatwerkvoorzieningen, die versterkt kunnen worden ingezet, of nu nog niet bestaan. Een extra inzet om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, door te streven naar een wijk waarbij zowel jongeren als ouderen samen gaan voor “hun” wijk, bijvoorbeeld. En ook moeten we maatwerk toepassen per wijk door inzet van duurzaamheidsinitiatieven. Zodat met name de oudere wijken van Amstelveen, wijken blijven, waar ook volgende generaties graag willen wonen.”

Drie miljoen

Ook de ChristenUnie is blij dat per jaar € 3 miljoen opzij wordt gezet om te sparen voor de toekomst van de wijken. Maar er is volgens de partij veel meer mogelijk dan de coalitiepartijen aangeven. Zij wil een toekomstbestendig financieel beleid. “Dat betekent dat we verstandig met het geld van de gemeente moeten omgaan.” Volgens De Pijper moet worden gekeken hoe bestaande financiële regelingen en subsidies effectiever zijn in te zetten. “De € 3 miljoen die jaarlijks opzij wordt gezet, kan dan gebruikt worden voor investeringen, waar op dit moment geen financiering is.” Stadsvernieuwing in de wijken gaat verder dan steen, denkt De Pijper. “Elke wijk heeft zijn eigen dynamiek en vereist een eigen aanpak.”

2 REACTIES

Laat een reactie achter op Kees de Groot. Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.