Om naar eigen zeggen die ‘effectiever en efficiënter’ te laten verlopen, wordt het debat in de gemeenteraad verminderd. Dat moet in de raadscommissies plaats vinden. Als één fractie over een daar besproken onderwerp in de raad wil praten, kan dat niet meer. De fractie mag alleen een stemverklaring afleggen. Er is maar één manier voor een fractie om daaraan te ontkomen: Een motie of amendement aankondigen. Dan gaat het voorstel van B&W alsnog als zogenaamd bespreekstuk naar de voltallige gemeenteraad. Dat blijkt uit een brief die B&W aan de gemeenteraad stuurde, zich baserend op zijn beslissing van 8 mei.

Veel macht gaat naar de agendacommissie, gevormd door de voorzitters van de raadscommissies plus Esther Veenboer van coalitiepartij PvdA en Ruud Kootker van Burgerbelangen, die al vast uitmaakt of voorstellen als hamerstuk naar de raad gaan (dus stukken waar niets over wordt gezegd, alleen gestemd), zonder tussenkomst van een commissie. ‘Wil een fractie een dergelijk hamerstuk toch bespreken in de raadscommissie, dan kan die fractie dat uiterlijk donderdag voorafgaand aan de commissieweek laten weten aan de griffie. De griffie licht dan de overige fracties in, zodat hier bij de fractievergaderingen duidelijkheid over is’, staat er in de brief aan de gemeenteraad. De agendacommissie bestaat uit drie leden van de coalitie en twee van de oppositie lus de burgemeester als adviseur.

Initiatief

Als een raadslid met een voorstel komt, heet dat voortaan initiatiefvoorstel. Daarnaast zijn er collegevoorstellen (voorheen raadsvoorstellen) en voorstellen van het presidium van de raad, de fractievoorzitters. Die laatste voorstellen heten nu raadsvoorstellen. Als diverse fracties in de raadscommissie een debat over een voorstel in de voltallige gemeenteraad willen, gaat het wel als bespreekstuk daarheen, maar de voorzitter van de raadscommissie wordt geacht al te inventariseren waarover het debat dan moet gaan. Maar als daaruit blijkt dat er naar het oordeel van de voorzitter toch geen concrete debatpunten zijn dan gaat het alsnog als hamerstuk naar de raad en mogen de betreffende fracties daar alleen een stemverklaring afleggen.

Of het debat in de gemeenteraad wordt gevoerd, zal in belangrijke mate van de coalitie afhangen, want die heeft daar een meerderheid (ook in de raadscommissies trouwens) en beslist bovendien veel in het niet openbare zogenaamde coalitieoverleg.

6 REACTIES

 1. Heb nog wel een idee om nog effectiever en efficienter te vergaderen.
  1) Schaf alle raadscomissies af
  2) Beperk de gemeenteraadsvergaderingen tot 2 per jaar waarin alleen nog de begroting en de jaarrekening behandeld wordt, met een spreektijdregeling van 30 seconden per fractie.
  3) Delegeer ALLE mogelijke andere besluiten weg naar B&W, verklaar zo veel mogelijk tot geheim en vertrouwelijk
  4) Efficient en effectief toch?

  Nu is dit bovenstaande ironie en sarcasme maar Amstelveen is wel deze richting op aan het gaan.
  Alsof er in Amstelveen te veel debat bestaat?! Eerder een gebrek met al die unaniem genomen besluiten.
  De coalitie heeft met zo een oppositie defacto geen enkele weerstand meer.

  Democratie heeft in zich niet efficient of effectief te zijn omdat rekening gehouden moet worden met minderheden, burgers en meer.
  Op deze wijze krijgt een burger nog minder te vertellen, aangezien inspraak op raadsvoorstellen die de door de coalitie beheerste agendacommissie
  beschouwt als niet relevant, onmogelijk wordt als die niet op de agenda staat!

  De commissievoorzitters zijn immers in meerderheid ook coalitiepartijen en de agendacommissie bestaat voor de meerderheid uit de coalitie.
  Democratie anno 2019, we gaan in Amstelveen terug in de tijd, maar ja dat krijg je met een onbenoemde 72-jarige burgemeester (op leeftijd dus) Bas Eenhoorn die getuige zijn manier van doen terugverlangt naar een meer autoritair bestuur en zich ook zo opstelde en dit dus als erfenis naliet (het waren zijn voorstellen, maar goed in mei jl. unaniem door ALLE partijen VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, OCA/SBA, BBA, AVA, SP gesteund, absurd!).

 2. Dit is de totale verkrachting van de lokale transparantie en democratie, als de info van Gerard Visser klopt. Ik denk dat heel wat lokale partijleiders , ook van de coalitie, toch wel wat uit te leggen hebben aan hun actieve achterban.

 3. Uit het bericht valt op te maken dat de debatten -voor zover daar sprake van is overigens- tot nu toe níet effectief en efficient verlopen. Kan een raadslid of wethouder hier uitleggen wat dan precies die knelpunten zijn? Gelet op de unanimiteit waarmee met de nieuwe vergaderstijl is ingestemd neem ik aan dat het geen probleem moet zijn om dat ook namens de gehele raad uit te leggen.

  Ben oprecht benieuwd voor alle helderheid.

 4. Helaas is er niet alleen minder debat in onze gemeenteraad (zie JB’s artikelen ‘Communicatieve regie’ en ‘Minder debat in gemeenteraad’), maar er is ook nauwelijks discussie op het enige openbare forum voor lokaal publiek debat in Amstelveen.

  De agendacommissie regeert en duldt daarbij geen kritiek, oppositie en dissidentie. Bestuurlijke blunders worden op die manier niet voorkomen en achteraf niet bekritiseerd. Dit is een kweekreactor voor bestuurlijk falen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.