Een verlies voor de agrarische sector, met name voor die van de sierteelt, lijkt het wel te zijn dat gedeputeerde Bond van het CDA terug moet treden, omdat zijn partij niet in de nieuwe coalitie zit. Die wordt voor het provinciaal bestuur van Noord-Holland nu gevormd door VVD, GroenLinks, PvdA en D66.

Onder leiding van formateur Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks,  begonnen doe partijen in april met onderhandelingen. De werden namens de partijen gevoerd door Zita Pels (GroenLinks), Cees Loggen (VVD), Ilse Zaal (D66) en Adnan Tekin (PvdA).

Duurzaam

Het gaat om afgekloven thema’s als klimaat, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied en de samenwerking met Provinciale Staten.

In de aanloop naar het coalitieakkoord hebben de vier gesproken met alle politieke partijen in Provinciale Staten van Noord-Holland, verschillende instellingen en maatschappelijke partners. Via e-mail, een ideeënbus, sociale media en meer konden betrokken bewoners en organisaties ook een reactie geven. Volgens de provincie vonden ideeën ‘waar mogelijk’ (lees: voor zover de coalitie het er mee eens was)  een plek in het akkoord.

Akkoord

Laura Bromet meldt dat de vier vorige week tot een definitief akkoord kwamen. Woensdagmiddag 12 juni (14.30 uur) wordt het gepresenteerd in het provinciehuis aan de Dreef te Haarlem. Uit de coalitie komen zes gedeputeerden voort: Van VVD en GroenLinks elk twee en van D66 en PvdA elk één. Hun namen worden woensdag ook bekend gemaakt, waarna zijn in een extra vergadering van Provinciale Staten op 17 juni worden benoemd. Daarna volgt de portefeuilleverdeling.

12 REACTIES

  • Dat vind ik dit geval enkel maar verstandig van de VVD . Om te beginnen heb ik in D’66 nooit iets links mogen ontdekken en gebruikt de PvdA zijn linkse standpunten als uitruilmogelijkheden. Beter dan dat ze in zee gaan met een politiek labiel stelletje ongeregeld van FvD.

 1. Johan Bos noemt klimaat een ‘afgekloven thema’ terwijl het eindelijk – veel te laat – op de politieke agenda staat.

  Ik begrijp JB’s haat tegen duurzaamheid niet. Hij heeft kinderen en misschien zelfs kleinkinderen die met de ellendige gevolgen van neoliberale onachtzaamheid, kortzichtigheid en egoïsme te maken krijgen.

  In 1972 vertaalde ik ‘Blueprint for Survival’ (Blauwdruk voor Overleving, uitgeverij Contact). Ik weet zeker dat JB het destijds niet gelezen heeft. Jammer, want journalisten hebben veel invloed op de publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.

  Journalistiek en politiek zijn nalatig geweest op het gebied van milieu, klimaat en energie. Daarom zitten wij nu in een crisis waarvan het einde niet in zicht is.

  • Hoezo haat? Mogelijk verandert het klimaat, zoals het door de eeuwen heen is gegaan. Maar de vraag is of de mens er iets aan kan doen. Decennia geleden werd overigens een ijstijd voorspeld. Nu weer opwarming. En vrijwel alle media praten na wat volgens een lobby de absolute waarheid is. Overigens heeft een profeet van de klimaatverandering in een boek (De Groene Illusie) duidelijk gemaakt dat de nu op ons afkomende maatregelen nergens op slaan, maar natuurlijk wel bij een groeiende bedrijfstak geld in de lade brengen. Als men echt snel van de fossiele brandstoffen al wilde, koos men voor kernenergie. Maar dat is in Nederland onbespreekbaar….

 2. U had er geen bezwaar tegen dat de schadelijke winning en nóg schadelijker verbranding van fossiele grondstoffen decennia lang gigantische winsten opleverden voor bedrijfstakken, maar u heeft er wel bezwaar tegen dat producenten van windmolens, zonnecellen, algenfarms, biologische boerderijen, etc. geld verdienen aan duurzame en verantwoorde activiteiten die geen kwaad doen.

  Als zeker was dat kernenergie volgende generaties niet opzadelde met de ziekmakende gevolgen van onze ongebreidelde behoefte aan energie, dan zou ik er ook een voorstander van zijn. Volgens mij zijn er nog steeds geen verantwoorde oplossingen voor nucleair afval.

  • Nee hoor, ik juich elke bedrijvigheid toe. Hoe komt u er bij dat ik bezwaar heb? De wereld wil belazerd worden en dat genoegen moet je niemand ontnemen. Dus noch de oude noch nieuwe sectoren verwijt ik iets. Overigens zijn ook voor toenemende vraag naar elektriciteit kolen nodig (vandaar dat er elders elke week wel een kolencentrale wordt gebouwd) en het gas importeert Gekke Henkie Nederland gewoon uit andere landen. Op dit moment zijn er inderdaad geen oplossingen voor nucleair afval. Maar men weet toch precies wat er over 50 jaar gebeurt?

 3. Het klimaat is altijd veranderd door niet-menselijke factoren. Daar komen nu menselijke oorzaken bij die
  veel snellere veranderingen teweeg dan natuurlijke oorzaken.

 4. U juicht de verbranding van fossiele grondstoffen toe maar u schrijft smalend over duurzaamheid en de klimaatzorgen van een groene ‘lobby’. U schrijft nooit kritisch over de olie-, auto- en luchtvaartlobby.

  • Tussen juichen en constateren zit een verschil, dat u natuurlijk niet door hebt. Ook die groene lobby blijkbaar niet, wat trouwens van talent op het gebied van de marketing en communicatie getuigt. Lobby is waarheid geworden en wie tegenspreekt – zelfs als wetenschapper – is gek. Overigens wist ik niet dat smalend hetzelfde is als afgekloven (wegens de voortdurende herhaling, zeg maar zoals u het eeuwig en altijd over die scooters op het plein en de verbreding van de A9 heeft). Over de luchtvaart heb ik in het verleden veel geschreven. Ik deed onder meer luchtvaart bij het toen nog als abonnementenblad bestaande Amstelveens Weekblad. Of ik nooit kritisch over olie-, auto- en luchtvaartbranche schreef, laat ik graag te uwer verantwoording.

 5. U schrijft dat klimaat, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie en vitaal landelijk gebied ‘afgekloven thema’s’ zijn.

  Was dat maar waar, dan zaten wij nu niet in de herrie, de luchtvervuiling, de klimaatopwarming, de rampzalige verbreding van de A9 en de dreigende groei van Schiphol als gevolg van de ongebreidelde groei van auto- en luchtverkeer die te weinig kritisch werden beoordeeld door politiek en journalistiek.

 6. Zou het ook niet handig zijn om andere beweegredenen dan vervuiling erbij te halen om op alternatieve bronnen van energie op te wekken. We worden met fossiele brandstoffen steeds meer afhankelijker van politieke instabiele gebieden. We zullen nooit zonder kunnen, maar elk procentje wat we eraf kunnen krijgen lijkt me meegenomen.

 7. “De milieukosten van de 33 Europese luchthavens bedraagt 33 miljard euro. Dat blijkt uit een studie van Europees commissaris van Transport Violeta Bulc, waarover La Libre Belgique en Le Soir maandag berichten.
  De milieukosten dekken de kosten van geluidsoverlast, C02-emissies en de impact op de klimaatverandering van de 33 luchthavens die in het onderzoek zijn onderzocht.
  ‘Ik moet eerlijk met jullie zijn, we dachten dat dit cijfer echt lager zou zijn’, zegt Bulc aan La Libre.”
  De prijs die wordt betaald door wie met het vliegtuig reist, dekt grofweg de kosten van de infrastructuur dekt, maar niet de milieukosten.
  ‘We kunnen niet doorgaan met het genereren van dergelijke hoge kosten in de luchtvaart of enige andere vorm van transport. We moeten de zaken rechtzetten, en snel’, zegt ze in Le Soir.” Bron: De Standaard van 3 juni jl.

  Afgekloven thema of een actueel onderwerp Johan Bos?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.