Omdat de aanvraag daartoe nu door het Rijk is goedgekeurd, kan Onderwijsgroep Amstelland – de koepel van katholieke en protestantse scholen – in het volgende schooljaar (2019-2020) beginnen met internationaal basisonderwijs.

Frank Berkhout

Het groene licht daarvoor kwam van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dat heeft de aanvraag voor Amstelveens Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO) goedgekeurd. De gemeenteraad moet in april een desbetreffend voorstel over de financiering en realisering van IGBO goedkeuren, zodat Onderwijsgroep Amstelland een internationale basisschool kan openen.

Breder palet

Volgens onderwijswethouder Frank Berkhout (D66) is een internationale basisschool aantrekkelijk voor leerlingen die kort in Nederland verblijven en nu vaak nog in het regulier (Nederlandse) onderwijs terecht komen. “Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat wij de internationale ouders en hun kinderen een breder palet van onderwijsvoorzieningen kunnen aanbieden, “ zegt hij.

Aan de slag

Ook bestuurder Marlies Verkuijlen van Onderwijsgroep Amstelland toont zoch ingenomen over het honoreren van de aanvraag. “In de praktijk spreken we iedere dag ouders van over de hele wereld die hun kinderen graag op een IGBO in Amstelveen willen plaatsen”, zegt zij. “Een IGBO komt ten goede aan het Amstelveense onderwijs. We gaan samen aan de slag met de volgende stappen.”

De laatste jaren is het aantal internationale inwoners sterk toegenomen. Dat betekent volgens de gemeente ook dat nieuwe eisen aan het onderwijs worden gesteld.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.