Zorgen over verdere groei van Schiphol vormen een belangrijke bezwaar tegen de Omgevingsvisie NH2050 van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten (GS) hebben die visie op grond 108 reacties van bezwaarden aangescherpt.

Degenen die tegen groei van Schiphol waren, riepen op die zo veel als mogelijk te beperken en alleen toe te staan als de milieu-footprint niet verder toeneemt, meldt de provincie. ‘De beslissingen over eventuele groei van Schiphol liggen echter bij het Rijk, niet bij de provincie”, zegt zij verder. ‘Omdat de manier waarop Schiphol zich in de toekomst ontwikkelt impact heeft op het streven van de provincie naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid, blijft die uiteraard wel nauw betrokken.’

Ambities

In deze visie staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste op haar afkomende ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit.

De Omgevingsvisie lag in de periode van 18 juni tot en met 30 juli ter inzage.

Sluitstuk

Zowel inwoners, gemeenten, brancheorganisaties, bedrijven als ontwikkelaars gaven een reactie op de Omgevingsvisie NH2050. Velen spraken volgens de provincie hun waardering uit over het totstandkomingsproces van de visie. Coördinerend gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben blij met de Omgevingsvisie NH2050 die nu voorligt. Dit is het sluitstuk van een intensief proces de van twee jaar en een mooi resultaat.” Provinciale Staten beslissen op 12 en 19 november over de vaststelling van de visie.

Ontwikkelprincipes

De in de Omgevingsvisie NH2050 gepresenteerde bewegingen en ontwikkelprincipes zijn bedoeld als uitnodiging naar iedereen die vanuit eigen ambities een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving in Noord-Holland.

Een aantal indieners van reacties heeft de provincie gevraagd duidelijker te maken wat de rechtskracht van deze principes precies is. Dit punt is in deze versie van de visie daarom aangescherpt. Ook de tekst over gezondheid en veiligheid is aangepast om de ambities van de provincie op dit gebied te verduidelijken.

Energie

In verschillende reacties zijn vragen gesteld over de overgang naar duurzame energiebronnen. Zoals: “Welke gebieden komen in aanmerking voor welke vorm van energie? En hoe vertaalt zich dat naar aantallen, zoals hoeveelheden windmolens en zonneparken en de omvang daarvan?”

De Omgevingsvisie biedt ruimte aan de snel veranderende (technologische) mogelijkheden bij ingrepen met grote impact op het landschap en wil flexibiliteit bieden, zeggen GS.  ‘De komende jaren wordt via zogenaamde Regionale Energiestrategieën verder invulling gegeven aan deze opgave.’

 Landschap

Uit de reacties kwam ook de roep naar voren om meer duidelijkheid en scherpte in het ontwikkelprincipe voor landschap. Bij de vertaling van de visie naar de Omgevingsverordening zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van de Noord-Hollandse landschappen daarin het komende jaar verder worden uitgewerkt, belooft de provincie.

Proces

In totaal zijn ongeveer 500 vertegenwoordigers van Noord-Hollandse organisaties betrokken geweest bij de totstandkoming. Via de Facebookcampagne Jouw Noord-Holland hebben daarnaast 11.500 inwoners actief input geleverd en hebben in totaal bijna een miljoen mensen de Facebookpagina Jouw Noord-Holland bezocht. De ambities in de Omgevingsvisie NH zullen verder worden vertaald in de Omgevingsverordening en verder worden uitgewerkt in verschillende programma’s. Ook dit doet de provincie niet alleen, maar samen met anderen.

Bekijk de aangepaste Omgevingsvisie en de reacties via deze link.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.