Op zijn vroegst in mei volgend jaar komt er een nieuwe burgemeester. In het diepste geheim is een vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters in de gemeenteraad, aan het werk gegaan. De politiek heeft blijkbaar geen haast met de nieuwe benoeming en B&W zou het liefst waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn (VVD) houden.

Bas Eenhoorn

Wethouder Herbert Raat heeft zich wel eens in die trant uitgelaten. De vertrouwenscommissie legt de laatste hand aan de profielschets voor de nieuwe eerste burger. Anders dan bij de benoeming van de nieuwe Commissaris des Konings (CdK) in Noord-Holland, waarvoor iedereen suggesties per mail kon sturen, mogen burgers in Amstelveen niet meepraten over het profiel voor de burgemeester.

Verkiezingen

De benoeming van een definitieve opvolger van Mirjam van ’t Veld, die maar drie jaar in

Mirjam van ’t Veld

Amstelveen bleef, werd primair over de verkiezingen heen getild en nu kennelijk door de kersverse gemeenteraad ook over de zomer en de komst van een nieuwe CdK in Noord-Holland.

Als vrijwel het enige land in de wereld houdt het Koninkrijk der Nederlanden er een in veler ogen lachwekkende procedure op na om aan een burgemeester te komen.

Die mag niet door ingezetenen van een gemeente worden gekozen. Een geheime vertrouwenscommissie stelt de gemeenteraad een paar namen voor die uit de sollicitaties komen boven drijven, met één naam als eerste aanbevolen.

OM

Femke Halsema

Toen uit een dergelijke commissie in Amsterdam recent de namen van Femke Halsema en Carolien Gerehls in de pers verschenen, begon het OM prompt een zoektocht naar wie er had gelekt.

De geheimzinnigheid is met de zogenoemde vertrouwenscommissie, die ook niet mag lekken naar wethouders en raadsleden, niet ten  einde. Ook de gemeenteraad vergadert achter gesloten deuren om zich uit te spreken over de voordracht.

Pas als die heeft gesproken (nooit wordt bekend welke fracties eventueel tegen de komst van een persoon zijn) komt een naam naar buiten. Intussen kan iedereen solliciteren, maar leden van politieke partijen genieten blijkbaar nog steeds de voorkeur.

27 REACTIES

 1. Logisch dat Raat invaller Eenhoorn graag wil houden: Die biedt geen tegenwicht. Daar houdt Raat namelijk niet van, hoewel dat juist wel goed zou zijn voor de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur.

 2. De gedachte dat een gekozen burgemeester een betere representant zou zijn van en namens de bevolking is nog altijd nergens aangetoond. Neem Utrecht, dat destijds voor Aleid Wolfsen koos. Dat hebben ze geweten..

 3. Overigens vind ik het ook wel raar dat het nog bijna een jaar moet duren voordat we nieuwe burgemeester hebben. Men mag in de raad best te spreken zijn over Bas Eenhoorn -en ik denk ook wel terecht- maar dit duurt natuurlijk te veel te lang. In Goes bijvoorbeeld heeft men het benoemen van een nieuwe burgemeester ook uitgesteld tot na de verkiezingen, maar daar is de nieuwe burgemeester inmiddels al bekend. Dan is het toch vreemd dat we hier nog een jaar moeten wachten.

 4. CB, de burgemeester is geen representant van en namens de bevolking. Die zitten in de gemeenteraad, met de burgemeester als voorzitter die juist bóven de partijen staat (behalve de VVD, natuurlijk).

 5. Eenhoorn is ‘a puppet on a string’ die wordt bespeeld door poppenspeler Raat. Daarom mag Eenhoorn nog minstens een jaar aanblijven. Het is allemaal manipulatie. De raadsleden (onze volksvertegenwoordigers) laten het allemaal gebeuren.

  CeeBee, de burgemeester is geen volksvertegenwoordiger. Zoals jij het formuleert zou hij gekozen moeten worden, iets waarvan jij geen voorstander zegt te zijn. Ik ook niet, per saldo, geloof ik.

  • Ik heb het over de rol die een burgemeester heeft of althans naar mijn idee zou moeten hebben. Niet over de letterlijke titel.

 6. Uit het feit dat dat de burgemeester in een geheime procedure wordt benoemd en niet gekozen blijkt dat hij geen representant is namens de bevolking.

  • Uit het feit dat dat de burgemeester gekozen is door een deel van de bevolking en niet benoemd blijkt dat hij geen representant is namens de gehele bevolking.

 7. Persoonlijk ben ik wel voor een gekozen burgemeester maar dan moeten we daar D66 ver van uit de buurt houden, die maken daar alleen maar een puinhoop van.

  Het is wel belangrijk dat de burgemeester ook een burgervader/moeder is voor iedereen en niet alleen voor de verschillende kanten van een gepolariseerd electoraat. Dan zou je er aan kunnen denken om mee te doen aan een dergelijke verkiezing, dat je dan genomineerd moet worden door minimaal 1/3 van de gemeenteraad.

  Voorts ben ik van mening dat dat Sinterklaas alle groene, gele, oranje, blauwe en purpellen pieten moet vrijlaten, dat hij ze een vast contract moet bieden zodat ze ook een hypotheek kunnen krijgen. Dan kan hij ze volgende keer ook meenemen op de boot.

 8. Stemmingmakerij Johan, nu loop je zo lang mee en nu weet je nog niet hoe de procedure werkt. Ik weet niet wie je bron is maar die heeft er blijkbaar ook geen bal van begrepen. De profielschets is gewoon een raadsbesluit en is niets geheim’s aan. De laatste werd na het vertrek van Jan van Zanen in de openbare raadsvergadering van 11 december 2013 vastgesteld. Bij het vaststellen van de profielschets moet de Cdk aanwezig zijn en is zijn agenda is leidend. Vandaar ook de vertraging. Pas in de raad van 27 maart 2014 werd de vertrouwenscommissie geïnstalleerd. De profielschets moet inderdaad wel even afgestoft worden en als je nog aanbevelingen hebt kan je daar ieder raadslid gewoon voor benaderen. @Robert van Waning, als je 1 keer naar een raadsvergadering was geweest of wat beter had laten informeren dan had je kunnen zien wat voor een stempel onze “waarnemer” al op onze vergaderingen heeft gedrukt. Bas Eenhoorn biedt juist veel tegenwicht en je doet hem ernstig tekort als een “a puppet on a string”

  • Heyyyy een raadslid reageert! (als het tenminste daadwerkelijk de heer Noomen is)
   Maar dan mag dat raadslid ook gewoon als zogenaamde democraat (zit ook in zijn partijnaam!) uitleggen waarom niemand in het openbaar van de volksvertegenwoordiging er tot op het schrijven van de heer Noomen gewag van heeft gemaakt dat er maar geen procedure ingezet wordt.

   Als de gemeenteraad aandringt zal het toch wel mogelijk zijn om een profielschetsvergadering te hebben en het bij de Commissaris van de Koning priotiteit te laten hebben!? De Commissaris van de Koning zelf schreef bij aanstelling van Bas Eenhoorn dat het direct na gemeenteraadsverkiezingen kon!

   En als de Commissaris van de Koning geen tijd wil vrijmaken hiervoor, lijkt me dat een publiek feit die openbaar aanhangig gemaakt moet worden, want waarom wil Johan Remkes geen tijd vrijmaken voor een nieuwe burgemeester in Amstelveen?

   De vertrouwenscommissie moet ook in een openbare vergadering worden ingesteld, die is ook niet geweest. De oude commissie omvatte leden die geen gemeenteraadslid meer zijn.

   Bas Eenhoorn is een 71-jarige VVD dinosaurier die in Wassenaar woont en die door Johan Remkes (ook VVD) is geparachuteerd. En aldus voor langere duur naar nu blijkt!?
   Amsterdam heeft in 4 maanden tijd na gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe burgemeester. Dat moet Amstelveen ook lukken over 4 maanden een nieuwe burgemeester. Waar een wil is, is een weg! Eerder benoemingen gingen ook relatief snel in Amstelveen!

   Bas Eenhoorn ontvangt 9390 euro per maand bruto voor zijn waarnemerschap. Die heeft dus geen belang weg te moeten op zn 71e; al zijn zijn zakken al in de afgelopen decennia al goed gevuld. Kortom heer Noomen, u overtuigt mij niet dat u er werk van maakt om er voor te zorgen zo snel mogelijk een nieuwe burgemeester te laten installeren en lijkt in die zin slappe hap te zijn. Bijzonder dat het allemaal VVD’ers zijn die hier bij betrokken zijn trouwens, men zorgt goed voor elkaar!

  • Natuurlijk is de profielschets een raadsbesluit. Maar die is toch gemaakt door een vertrouwenscommissie en zonder naar draagvlak bij de bevolking te zoeken? De VVD-wethouder Herbert Raat zou geen burgemeester willen zijn zonder door te bevolking te zijn gekozen. Het gaat mij er om dat een ingewikkelde geheimzinnige procedure is bedacht om de politiek – niet de bevolking – via een commissie enige invloed op de benoeming te laten hebben. Dat is geen stemmingmakerij, maar een feit. Ik kan wel een raadslid, dat dat weer zijn fractievoorzitter moet informeren als lid van de vertrouwenscommissie – benaderen, maar krijg van die commissie geen antwoord, omdat die bang is – net als in Amsterdam – het OM op zijn dak te krijgen. Ook VVD-ers, behorend tot een partij die jij naar ik meen wel kent, vinden inmiddels deze wijze van benoemen een lachertje…Overigens: Mijn bronnen waren raadsleden. De conclusie dat die er geen bal van snappen, laat ik graag voor jouw rekening.

   • Johan Bos: kunt u mij aangeven wanneer de vertrouwenscommissie tbv de voordracht van een nieuwe burgemeester is ingesteld? Want die is nl. NIET ingesteld.

    De oude vertrouwenscommissie uit maart 2014 bestaat de facto niet meer. Al is het maar omdat 7 van de 9 leden daarin geen raadslid meer zijn en vertrokken zijn! Zolang de vertrouwenscommissie niet is ingesteld, geldt er geen geheimzinnigheid om hierover te praten, immers die leden hebben geheimzinnigheid maar die zijn er niet. Er is nog geen procedure ingezet namelijk. Het praten over het instellen van een vertrouwenscommissie en het openzetten van de procedure middels een openbare raadsvergadering mag absoluut WEL. Beetje overdreven. Zie het probleem niet om hier hoor/wederhoor en feitencheck toe te passen met naam en toenaam.

 9. Hoera, publieke discussie op het enige forum dat zich daartoe leent (maar waar het helaas wordt weggemoffeld door reacties niet te vermelden in de inhoudsopgave).

  Kees Noomen, dank voor uw reactie. Kritiek en tegenspraak zijn goed voor het democratische gehalte van de lokale politiek, maar worden niet gewaardeerd en dus niet aangemoedigd. Integendeel. JB wil mij hier graag kwijt, laat hij weten.

  Dat ik naar de gemeenteRaat moet om iets te bemerken van weerwerk door de waarnemende burgemeester zegt al genoeg. In de praktijk merk ik er niets van. In de lokale media is het Raat, Raat, Raat wat de klok slaat.

  In het het Stadshart is het qua handhaving trouwens een zooitje, en in de Financiën ook, krijg ik de indruk.

  • ‘JB wil mij hier graag kwijt, laat hij weten’ schrijft u. Ik heb alleen gezegd dat een naar uw mening inferieur medium, dat opzettelijk ook nog eens commentaren wegmoffelt, mij niet zou uitnodigen er telkens opnieuw mijn herhalingen tegen één wethouder op te laten verschijnen. Ik begrijp niet goed wat u op een dergelijk waardeloos medium doet. Het is m.i. dus meer een advies overeenkomstig uw standpunt dan een wens van mij. Maar wie ben ik?

  • Er is geen keuze. U kunt dus gerust stoppen met het telkens herhalen van uw ‘advies’ om hier weg te blijven. Dat doe ik niet vrijwillig want dit is nu eenmaal het enige openbare forum voor lokaal publiek debat. Zonder oppositie, kritiek, tegenspraak en discussie is er geen sprake van democratie.

   Ik zou heel graag zien dat u het aantal reacties vermeldt in uw overzicht van actuele artikelen zodat men kan zien over welke onderwerpen wordt gediscussieerd.

 10. Geheimhouding is alleen toegestaan als dit wordt bekrachtigd door de gemeenteraad.

  De ritselende CdK Remkes (VVD) is hiermee in Bkoemendaal ernstig de fout ingegaan. Lees het boek ‘Alles is hier geheim’ van het Bloemendaalse raadslid Marielys Roos en ‘Niet ons soort mensen’ van Rob Slewe.

 11. Een vraagje: Wethouder R. was zo verbolgen over het feit dat Amsterdam in achterkamertjes haar nieuwe burgemeester heeft aangesteld. Hoe zit dat nu met de achterkamertjes van Amstelveen?

 12. Is er iemand die ons kan, wil en durft te vertellen hoe het nu zit? Klopt het wat Eltjo schreef, namelijk dat de vertrouwenscommissie niet in een openbare vergadering is ingesteld, dat de oude commissie feitelijk niet meer bestaat en dat alle geheimzinnnigheid dus onjuist is zolang die niet is bekrachtigd door de gemeenteraad? Dit moet immers volgens de gemeentewet.

 13. De oude verordening op de vervallen Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Amstelveen 2013 meldt dit:

  Datum uitwerkingtreding: 3 juli 2014.

  Artikel 9 Ontbinding commissie en archivering

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop aan de raad is bekend gemaakt dat in de benoeming is voorzien.

  Artikel 10 Slotbepaling
  4. Deze verordening vervalt op de dag waarop de burgemeester is benoemd, behoudens het gestelde over de geheimhouding.

  Kortom lang verhaal kort, de gemeenteraad moet om te komen tot de procedure voor de selectie van een nieuwe burgemeester niet alleen een nieuwe vertrouwenscommissie instellen maar ook een nieuwe verordening vaststellen. Beiden is niet gebeurd.

 14. Eltjo, het lijkt erop dat wij onze eigen vragen moeten proberen te beantwoorden. Politiek en journalistiek vinden dat beneden hun waardigheid.

  De vertrouwenscommissie die op 27 maart 2014 was geïnstalleerd, is dus ontbonden nadat in de benoeming was voorzien door Mirjam van ’t Veld.

  Volgens Johan Bos is in het diepste geheim een vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters in de gemeenteraad, aan het werk gegaan. Kees Noomen schrijft hierboven dat de profielschets van de thans te benoemen burgemeester nog moet worden ‘afgestoft’. Dit komt neer op de vaststelling van een nieuwe profielschets. Dit moet gebeuren in een openbare raadsvergadering waarbij de Cdk aanwezig is. Daarbij moet dan ook met een nieuwe verordening de nieuwe vertrouwenscommissie worden ingesteld. Pas daarna kan de nieuwe vertrouwenscommissie aan de slag. Uit de verwarrende verhalen van Bos en Noomen krijg ik een andere indruk.

  Gaarne duidelijkheid, ook omtrent de noodzaak om nog een heel jaar met een interimmer voort te moeten modderen. Ik heb eens geprobeerd om een afspraak met hem te maken over de wenselijkheid van een openbaar forum voor lokaal publiek debat. Daar had Eenhoorn kennelijk geen trek in want ik werd verwezen naar de raadsgriffier. Daar heeft mij gebeld en telefonisch aangehoord en daar bleef het bij.

 15. JB corrigeert zichzelf niet hier, maar in zijn artikel ‘Gehrels burgemeester A’veen?’ (15/7):
  “In de vertrouwenscommissie voor het voordragen van een nieuwe burgemeester komen niet meer alleen de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad. Dat wordt in een nieuwe verordening vastgelegd, die de gemeenteraad na de zomer vaststelt. Eind vorige week hebben de fractievoorzitters daarover achter gesloten deuren vergaderd. [..] In de vergadering van de gemeenteraad, waarbij ook de Commissaris van de Koning in Noord-Holland aanwezig zal zijn, wordt ook de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld door de gemeenteraad. [..] De vertrouwenscommissie werkt, na te zijn ingesteld, op grond van de wet en de nieuwe verordening in het geheim en beoordeelt de sollicitanten, van wie alleen de uitverkorene wettelijk bekend mag worden.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.