In het diepste geheim, zoals bij de gemeente gebruikelijk, hebben woensdag twee wethouders en negen instellingen op het gebied van zorg en welzijn een convenant ondertekend, waarin zij beloven ouderen van passende woonruimte te voorzien. Zoiets als de ‘Knarrenhof’, een initiatief van bewoners van Elsrijk. Logisch dus dat Huis Elsrijk erbij was. Het gaat om een voorziening waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar wel zorg dichtbij is. Een apotheek, een kantoor van een zorg- of welzijnsinstelling en een supermarkt in de buurt, liefst in het pand, redeneert wethouder Marijn van Ballegooijen.

Behalve hij was wethouder Adam Elzakalai (Wonen) er. En naast Elsrijk waren er directies van Amstelland Zorg, Amstelring, Brentano, Eigen Haard, Participe Amstelland, Woonzorg, Zonnehuisgroep Amstelland en het Zorgkantoor.

Bemoedigend

Toekomstige bewoners werden op een dinsdagavond door Jasper Klapwijk van Woonruimte Coöp geïnformeerd over het vooral door Hans Steenvoorden, oprichter van Stadsdorp Elsrijk (dat inmiddels ruim twintig groepen / verenigingen heeft en het Openluchttheater beheert), geïnitieerde plan. De gemeente schijnt dat nu te hebben overgenomen door met andere op de bouw en het beheer van ouderenwoningen gerichte partijen een overeenkomst te sluiten. Volgens Steenvoorden was het plan destijds al aan de gemeenteraad meegedeeld, die over het algemeen ‘bemoedigd’ reageerde. Hij vond overigens dat het begin van de Bovenkerkerweg, waar projectontwikkelaars diverse kantoorgebouwen willen vervangen door achthonderd woningen, een geschikte plek voor ouderenappartementen. Op een onder bewoners gehouden enquête kwamen destijds meer dan 150 reacties binnen van gegadigden, die gemiddeld zeventig jaar waren.

Werkgroepen

Wethouder Marijn van Ballegooijen (o.a. Zorg) ziet wel iets in het convenant als uitwerking van het gemeentelijke Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040. Bejaardenhuizen zijn van regeringswege uitgeroeid omdat men nu langer moet blijven wonen en pas vertrekken als men rijp is voor een verpleeghuis. Maar bij die zelfstandig wonende ouderen moeten wel zorg en winkels in de buurt zijn, schijnt men nu te beseffen, zodat de door de overheid gewenste bezuiniging niet doorgaat. Ook in Amstelveen neemt de vergrijzing toe, constateert de gemeente. Hoewel volgens haar de ‘veelkleurigheid’ door de zelfstandigheid toeneemt is hetzelfde het geval met de woonbehoefte van ouderen.

De ondertekenaars van de overeenkomst vonden het blijkbaar best dat er drie werkgroepen komen die zich respectievelijk bezig houden met het ‘maatschappelijk gesprek over ouder worden, wonen en zorg’, met ‘zorg en welzijnsexperimenten op wijkniveau’ en de definitie van levensloopbestendige woningen plus de gewenste locaties. Het convenant bevat de samenwerkingsafspraken voor de ‘actielijnen’ die de gemeente nodig acht en voortkomen uit de Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040. Er zijn vijf zogenaamde ‘actielijnen’ die er op neerkomen dat er een passend en gevarieerd woonaanbod voor ouderen komt, men zich tijdig voorbereidt op de met ouderdom veranderende zorgbehoefte en er ‘vitale’ wijken komen (met zorg en steun), alsmede voldoende bedden in verpleeghuizen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisaties. ‘De ondertekenaars dragen bij aan het gezamenlijk realiseren van de ambitie om de Amstelveense ouderen een passende woningvoorraad, voldoende essentiële zorg en een hoog voorzieningenniveau te bieden’, staat er in het convenant. ‘Dit geldt zowel voor de zelfstandig wonende ouderen als voor degenen die aangewezen zijn op een verpleeghuis.’

Inventarisatie

Wethouder Adam Elzakalai zegt te beginnen met inventarisatie per wijk van de nu beschikbare ouderenwoningen en de zorgbehoefte, om nieuwbouw daarop af te stemmen. Mogelijke plekken voor ouderencomplexen met extra voorzieningen zijn het Allemankwartier, de Lindenlaan en de nog te ontwikkelen wijk Nieuw Legmeer. Maar er staat ouderen volgens de plannen meer te wachten, zegt Van Ballegooijen. “We gaan ook aan de slag met vernieuwende woon-zorg concepten in bestaande flats met veel ouderen.”

1 REACTIE

  1. Fijn dat die belofte ook geldt voor ouderen uit de soc sector, zodat daar nou echt doorstroming komt. Gelooft u het zelf?
    De Elsrijkers hebben over het algemeen wel het geld en de capaciteiten om dit soort zaken te regelen, maar de minvermogenden????????

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.