Een autovervoerbedrijf aan de Koen van Oosterwijklaan blijkt een van de oorzaken te zijn van de verkeersonveiligheid in de Van Spaenstraat. Huurders en medewerkers hebben namelijk van de Amsterdamseweg af geen rechtstreekse verbinding met die laan, omdat in de meeste straten eenrichtingverkeer. “Helaas is de Van Spaenstraat de dichtstbij liggende straat om via een korte route naar het bedrijf te komen”, zegt voorzitter Ben Westendorp (foto onder) van de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Die bracht een advies uit aan de gemeente, na een bezoek van verkeerswethouder Herbert Raat aan Bas Witkamp van een actiegroep van bewoners, die vindt dat door bijna de helft van de automobilisten te hard wordt gereden op het woonerf, waar de maximum snelheid 15 kilometer per uur is.

Te hard

Westendorp ging er kijken en hoorde het verhaal van Witkamp aan. Zowel hij als Raat vindt dat er inderdaad te hard wordt gereden. De VVN kwam, anders blijkbaar dan de afdeling Verkeer van de gemeente, tot de conclusie dat er wel mogelijkheden zijn om de situatie beheersbaarder te maken. Met het aanbrengen van enkele verhogingen in de weg en wat ingrepen in het groen kan de rijsnelheid teruggebracht worden, vindt Westendorp. Advies: Maak dan geen cirkeldrempels, ongetwijfeld effectief maar in de kleinschalige Erfsituatie hier, niet passend.

Doorzicht

De voorstellen, waar wethouder Raat om heeft gevraagd aan de VVN, komen er op neer op enkele plekken de rijbaan te voorzien van een drempel en het aanbrengen van meer groen en/of hogere beplanting. ‘Hierdoor wordt het doorzicht van de straat enigszins belemmerd. Dat heeft een afremmend effect op de snelheid.’ Daarnaast wordt de gemeente geadviseerd te onderzoeken of het autoverhuurbedrijf bereikbaar kan worden gemaakt vanaf de Amsterdamse Weg. Dringend geeft VVN de gemeente in overweging bestemmingsverkeer voor het verhuurbedrijf van de Amsterdamseweg af de Koen van Oosterwijk te laten inrijden.

Lijkt niet op erf

Bewoners van de Van Spaenstraat, in elk geval die bij de Amsterdamseweg, zijn al enige tijd niet gelukkig met de verkeerssituatie in hun straat, een van de oudste woonerven in Amstelveen, sinds een paar jaar ‘erf’ genoemd. “De straat oogt niet helemaal als zo’n erf. Je kan nog goed zien dat het voorheen een rijweg was”, zegt Westendorp. De overtreders komen volgens hem niet alleen uit de buurt, maar een deel daarvan rijdt ook naar het autoverhuur bedrijf een stukje verderop.

De bewoners hebben geprobeerd met de overtreders in contact te treden. En ook de gemeente heeft maatregelen genomen en/of voorgesteld. Een van die maatregelen – het aanbrengen van cirkeldrempels in de straat – werd door bewoners afgewezen. Binnen het beleid van de gemeente betekent dit, dat de drempels dan niet kunnen worden aangelegd.

Veiligheid

Ben Westendorp: “Misschien lijkt dit niet voor iedereen een grote zaak, maar voor de bewoners van de Van Spaenstraat is die dat wel. De kans op ongevallen, met name voor spelende kinderen, is door de te hoge snelheid van de autogebruikers niet onaanzienlijk. Een Erf is bedoeld om alle gebruikers daarvan een veilige omgeving te bieden. Gebruikers, in het bijzonder automobilisten, moeten hun verkeersgedrag dus aanpassen.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.