Met een korte toespraak en een ferme klap met haar voorzittershamer eindigde kinderburgemeester Bana woensdag de laatste vergadering van de kinderraad, in de raadszaal. Er waren er meer geweest, bleek uit op een scherm getoonde foto’s. De media mochten daar niet bij zijn, zelfs niet toen de Kinderraad de Kledingbank bezocht. Volslagen overbodig was dan ook de zogeheten ‘mediatraining’ die de kinderraadsleden, zo werd meegedeeld, hebben gehad.

Intussen was Bana een van de meest welbespraakte kinderburgemeesters die wij hebben gehad. Zij werd door een jury gekozen uit door diverse scholen aangedragen kandidaten. De genomineerden bij de verkiezing vormen gezamenlijk de kinderraad, die net als de kinderburgemeester maar voor één schooljaar blijft.

‘Leuk’

Op de foto’s verschenen onder meer de wethouders Floor Gordon en Frank Berkhout. Maar ook met de andere leden van B&W hadden de kinderraadsleden – kennelijk strikte verborgen voor de media – contact. Jeugd- en onderwijswethouder Frank Berkhout dankte woensdag de raad voor de suggesties, waarmee de politiek en de gemeente aan de slag is gegaan. Een van de bijeenkomsten was bij een Amstelveense kunstenares, waar de raad had geattendeerd op het feit dat kunstwerken tegelijk ook speelwerktuigen voor kinderen moeten zijn, zoals het beeld ‘Het Varkentje’ waar kinderen op kunnen zitten. Berkhout liet de aanwezige kinderraadsleden vertellen wat zij leuk aan hun status hadden gevonden en gaf hen een oorkonde plus het boek ‘Kinderen van Nederland’ van Jan Paul van der Schutten over de geschiedenis van kinderen in dit land. Hij zei ook dat de ideeën van de raad zijn meegenomen in de ontwerpen voor speelplaatsen. Als ‘leuk’ werd enkele malen het geld inzamelen voor de kledingbank omschreven, waar los daarvan ook ondergoed werd gebracht.

Ouders

Berkhout drong er wel op aan op school en in de omgeving te vertellen hoe leuk het is kinderraadslid te zijn, omdat voor het volgende schooljaar weer een kinderburgemeester en -raad moet worden gevonden. De wethouder dankte ook de ouders voorn het halen en brengen haar de vergaderingen van de kinderraad. En Bana zei tenslotte de samenwerking met Berkhout en de overige leden van B&W zeer op prijs te hebben gesteld. “Ik ben trots op jullie”, zei Berkhout. “Jullie hebben alle wethouders geadviseerd. Met de meeste adviezen zijn wij gelijk aan de slag gegaan. Ook de gemeenteraad vond dat jullie allemaal goede ideeën hadden.”

Kinderburgemeester gezocht

Er worden nu nieuwe kinderraadsleden en kinderburgemeester gezocht door de gemeente. Om me te praten over onderwerpen als veilig verkeer, armoede onder kinderen en kunst en cultuur. In de kinderraad zit van bijna iedere Amstelveense basisschool een kind. De kinderraad van Amstelveen komt een paar keer per jaar samen om advies te geven en te werken aan een eigen thema, dat tijdens de eerste bijeenkomst wordt gekozen. Een van de bijeenkomsten is een werkbezoek aan een organisatie die te maken heeft met het gekozen thema. Net als de kinderraad wordt er elk jaar een nieuwe kinderburgemeester aangesteld. Die is volgens de gemeente het ‘gezicht’ van de kinderraad en vervult ceremoniële taken, zoals een boek overhandigen tijdens de Kinderboekenweek, Sinterklaas ontvangen en een gedicht voordragen tijdens de 4 mei herdenking. Ook moet de kinderburgemeester wel eens een interview geven of op stap met de burgemeester. Amstelveense kinderen die nu in groep 6 of 7 zitten of na de zomervakantie in groep 7 en 8 kunnen zich aanmelden tot 19 juni. Aanmelden kan door een filmpje te sturen naar kinderburgemeester@amstelveen.nl Met daarin de naam, school en ideeën dat het kind heeft voor Amstelveen. Kijk voor meer informatie over aanmelding op www.amstelveen.nl/kinderburgemeester

1 COMMENT

  1. Het schijnt maar niet tot B&W door te dringen dat in een volwaardig functionerende lokale democratie de pers zich niet enkel kan beperken tot het overschrijven van aangeleverde stukjes van de afdeling propaganda van de gemeente.
    Zo verwordt alle transparantie en democratie tot een volstrekte gotspe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.