De ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft donderdag unaniem de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd.  Er verdwijnen twee leden van de raadsfractie, die u uit vier leden bestaat, naar een onverkiesbare plaats: Jacqueline Solleveld Olthof en Marga van Herteryck.

Lijsttrekker blijft fractievoorzitter Ruud Kootker, op de tweede plaats komt Pieter Monkelbaan (thans burgerraadslid in een van de commissies), op de derde Ewa Petiet en vierde op de kandidatenlijst is Ferry van Groeningen, die eerder acht jaar in de gemeenteraad zat voor het CDA. Oprichtster Linda Roos is de lijstduwer (op plaats 29).

Campagne

Onder leiding van Monkelbaan kwam ook het ontwerp voor de verkiezingscampagne tot stand, die donderdagavond in de ledenvergadering werd besproken en groen licht kreeg. Hij geniet bij bbA veel waardering en de partij zegt dat hij ‘creatieve bijdragen’ levert, onder meer in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Nieuwkomers Kitty Huisman en Carolien van Vugt op 5 en 6 worden door bbA ‘vakbekwaam’ genoemd . Voor Jacqueline Solleveld Olthof en Marga van Herteryck was naar hun zeggen de zware belasting als raadslid is niet meer te combineren met hun fulltime banen. Kootker zei dat hij hun besluit respecteert, maar zeer betreurt dat twee toegewijde raadsleden geen deel meer zullen uitmaken van de fractie. Campagneleider Monkelbaan rekent naar zijn zeggen op minimaal vijf zetels (een uitbreiding met een kwart van de huidige fractie). De leden stemden in met het voorstel van het bestuur om, net als vier jaar geleden, de mogelijkheid open te houden nog twee nieuwe kandidaten in de top 10 aan de lijst toe te voegen. Voorzitter Peter Bot, die zelf dan op de negende plaats komt, informeerde de vergadering dat er nog gesprekken lopen met mogelijke kandidaten. Een primeur op de lijst is de Brit Peter Mayne. Hij woont al vele jaren in Amstelveen en werkt bij KPMG.

Aanvullingen

Hoewel er nog talrijke aanvullingen kwamen, werd het concept verkiezingsprogramma door de vergadering enthousiast ontvangen. Eind volgende week verwacht bbA een definitief verkiezingsprogramma te hebben, dat door de leden diverse aanvullingen op het door het door het bestuur voorgestelde kreeg. Inderdaad zal voor zeventig procent het programma dat van andere partijen overlappen, gaf Kootker toe. Ook op het campagneplan kwamen diverse aanvullingen, maar men was het in principe unaniem er me eens. Het was door de coronamaatregelen overigens de eerste bbA-ledenvergadering die online werd gehouden.

Voortgangsdief

Verschil tussen bbA en de coalitie is volgens Kootker dat zij zich tot de progressieve partijen rekent. BBA staat voor een beheersbare groei van het inwonertal. Na de wethouders John Levie en Peter Bot, kwam de partij de laatste vier jaren buiten de coalitie te staan en tot de oppositie veroordeeld. Maar de fractievoorzitter voegde er aan toe dat zij niet een meerderheid van de helft plus één wenst, maar een nagenoeg raadsbrede beslissing na discussie. Dus geenszins het elke vrijdagmorgen in een geheim coalitieberaad in feite genomen besluit, onder de mededeling dat die nu eenmaal regeert en dus in de cockpit zit. Een speerpunt voor bbA is dat er gebouwd wordt in balans met de voorzieningen, groen en leefmilieu in alle wijken (maximaal voor 110.000 inwoners). De slogan ‘van het gas af’ is zo ongeveer in de stad heilig verklaard, maar er moeten goede alternatieven, waarvoor de investeringen onder druk staan.

Verongelijkt

Aan stelling dat men nu maar moet investeren, omdat het zich over jaren terug verdient, zit volgens Kootker wel het probleem van de betaalbaarheid: Sommige mensen kunnen in feite niet investeren, omdat zij het geld ervoor niet hebben. Dus komen naar zijn mening de subsidies vaak bij de verkeerde mensen terecht. Hij zei ook dat B&W een deel van het beschikbare geld uittrok voor het behalen van hun ambities. BBA wil verder meer burgerparticipatie. Bij wat het college ziet als succes voelen burgers zich vaak verongelijkt.  Dat maakt de afstand tussen politiek en burger alleen maar groter, vond Kootker.

Gasbuizen

John Levie zag een gevaar in het niet meer in nieuwe wijken leggen van gasbuizen. Die zouden volgens hem ook voor andere vormen van energie kunnen worden gebruikt. Hij zag dat men straks geld moet uittrekken voor de aanleg van buizen die er niet meer zijn. Carolien van Vugt zag een gebrek aan participatie in get Oude Dorp, waar zij woont. De gemeente is met geen enkel voorstel van inwoners en ondernemers akkoord gegaan, zei ze. Burgerparticipatie heeft voor de gemeente alleen de functie van het afvinken (dat die er geweest is), beslaat in plannen vaak niet meer dan vier regels, en met moet bij de gemeente niet zo vreemd opkijken dat er dan verzet komt, zeiden Van Vugt en anderen ter vergadering.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.