Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg (10 november) geven organisaties die mantelzorgers zes tips. Die zijn: Neem je omgeving in vertrouwen, doe de online Mantelzorgtest, praat erover op je werk, gebruik de app en websites voor organiseren van de zorg, hou contact met de Mantelzorglijn en ‘vind professionele hulp’.

Vijf miljoen mantelzorgers telt Nederland, die vaak overbelast zijn. Om dat te voorkomen, is het belangrijk zorg te delen en ondersteuning te vragen als dit nodig is, zeggen de initiatiefnemers van de Dag van de Mantelzorg.

Vertrouwen
De geven ook tips. Zoals het in vertrouwen nemen van mensen die wel willen helpen, maar niet weten dat de mantelzorger hulp nodig heeft. De voordelen van het in vertrouwen nemer van familie en vrienden zijn onder meer dat men zijn verhaal bij hen kwijt kan en hulp kan vragen.

De online Mantelzorgtest test bestaat uit vier eenvoudige stappen. Na het invullen van zorgtaken (zoals boodschappen doen, koken of vervoer), ziet men welke mogelijkheden er zijn om te ondersteunen. Zoals het vragen van buurtgenoten die online hebben aangegeven te willen helpen. De test geeft ook advies over de omgang met dementerende mensen of het regelen van vervoersmiddelen.

Praten op het werk

Balans vinden tussen werk en mantelzorg kan een hele uitdaging zijn. Het helpt als de werkgever weet dat men mantelzorger is en afspraken zijn te maken over flexibele werkuren, thuiswerken, verlofdagen sparen of andere werkzaamheden oppakken als het even tegenzit. Veel leidinggevenden zijn bereid om mee te denken.

Organiseren van zorg

Met verschillende mensen voor iemand zorgen kan ingewikkeld zijn. Het is zinnig een digitaal zorgdagboek of app te gebruiken om duidelijke afspraken te plannen, data in de agenda te plaatsen en nieuwtjes uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn wehelpen.nl, carenzorgt.nl en getfello.com.

Mantelzorglijn

Wie vragen heeft of behoefte aan een luisterend oor kan contact opnemen met de professionals van de Mantelzorglijn via 030 760 60 55, ook te bereiken via WhatsApp: 06 27 23 68 54.

Naast hulp vragen aan vrienden, familie, buren en je leidinggevende, kan je ook aankloppen bij de gemeente en / of zorgprofessionals voor hulp. Het Wmo-loket en het steunpunt mantelzorg van de gemeente denken mee over vervangende ondersteuning en zorg. Ga naar www.mantelzorg.nl/mantelzorgondersteuning-in-jouw-gemeente. De huisarts of wijkverpleegkundige kunnen helpen als men last heeft van lichamelijke en/of psychische klachten. Zij kunnen medisch advies geven en doorverwijzen naar de juiste hulp en ondersteuning.

De Dag van de Mantelzorg en de Mantelzorgtest zijn onderdeel van de campagne ‘Deel je zorg’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De campagne stimuleert mantelzorgers over hun zorgen te praten en (professionele) hulp in te schakelen als dat nodig is.

Wie nog meer wil weten, gaat naar mantelzorg.nl/deeljezorg. Daar vindt men ook de Mantelzorgtest.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.