Oud-burgemeester van Amstelveen jhr, drs. Pieter A.C. Beelaerts van Blokland is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was hier eerste burger van 1971 tot 1977 en oorspronkelijk lid van de Christelijk Historische Unie (CHU), net als zijn voorganger Dirk Rijnders. De CHU werd later een van de bloedgroepen van het CDA, net als de AR en de KVP.

In 1977 werd hij Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het eerste kabinet Van Agt. Volgens het gemeentebestuur, dat zegt met droefheid van zijn overlijden te hebben kennis genomen, leerde Amstelveen hem kennen als een ‘betrokken, markante en kundige burgemeester’. Toen hij naar Amstelveen kwam had hij het burgemeestersambt al bekleed in Wolphaarsdijk en Vianen. Na zijn ministerschap werd hij dat voer jaar (tot 1985) in Apeldoorn, waarna hij commissaris van de koningin werd in Utrecht.

Welbespraakt

Hij stond bekend om zijn welbespraaktheid, allure en humor. Die karaktertrekken bleken vooral uit zijn toespraken, waarin hij zich ontpopte als een soort conferencier. Bij zijn vertrek uit Amstelveen kreeg hij de gouden erepenning als blijk van waardering.

Bij zijn afscheid 1997 als commissaris van de koningin werd als geschenk een Beelaerts van Blokland Fonds in het leven geroepen. Dat reikt jaarlijks een prijs en erepenning uit aan een organisatie die op bijzondere wijze natuur, cultuur en historie weet te verbinden.

Medeleven

Na 2000 bleef Beelaerts van Blokland actief in de Nederlandse afdeling van de Universal Peace Federation, een NGO van de omstreden spirituele leider Moon.

Sinds 20 september 2014 was hij voorzitter van de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen die het algemeen belang van het kasteel De Kelder in Doetinchem doet voorstaan. “Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en andere familie en dierbaren”, melden namens het gemeentebestuur burgemeester Tjapko Poppens, gemeentesecretaris Bert Winthorst en griffier Debby de Heus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.