De fietsvoorzieningen op een deel van de Ouderkerkerlaan en de Lindenlaan worden beter. Ook het kruispunt tussen beide wegen wordt anders ingericht om de verkeerssituatie te verduidelijken en een 30 km/uur-gebied op de Lindenlaan wordt uitgebreid tot en met het kruispunt met de Parmentierlaan en de Erasmuslaan. Daar komt dan een kruispuntplateau, net zoals op de kruising met de Van der Leeklaan.Volgens wethouder Rob Ellermeijer (VVD) zijn de fietsvoorzieningen op de Ouderkerkerlaan, tussen de Lindenlaan en de Burgemeester Rijnderslaan, niet meer in goede staat. “Tegelijkertijd ontbreken op de Lindenlaan nog fietsstroken”, zegt hij. “Daarnaast willen we woonwijken zo veilig mogelijk inrichten. Langs de  Lindenlaan, staan aan beide zijden woningen en er wordt regelmatig overgestoken. Het is daarom wenselijk dat automobilisten hun snelheid aanpassen. Vandaar dat we hier het 30 km/uur-gebied willen uitbreiden.”

Omwonenden

De gemeente streeft ernaar komend najaar met de werkzaamheden te starten. Omwonenden krijgen hierover te zijner tijd nadere informatie. Op www.amstelveen.nl/werkinuitvoering staat een tekening.

De commissie Ruimte, Wonen en Natuur behandelt het 30 km/uur-voorstel naar verwachting op 11 september. De raad besluit op 26 september over de uitbreiding van het 30 km/uur-gebied.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.