De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil dat de gemeente € 5000 investeert voort het opknappen van vijftig fietsen voor arme kinderen van nacht tot achttien jaar. Raadslid Michel Becker komt daar tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 16 februari voor met een motie.

Hij wil dat Amstelveen, andere gemeenten volgend, het ANWB Kinderfietsenplan omarmt. De vijftig op te knappen fietsen, die de gemeente samen met maatschappelijke organisaties moet uitdelen, zijn naar zijn mening slechts het begin.

Vrijheid

Het benodigde geld komt wat AVA betreft uit de algemene reserves. Het opknappen van de fietsen kost € 75 en € 100 per stuk, zegt de partij.  “Voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar is fietsen een manier om mee te doen en in vrijheid de wereld te ontdekken. Helaas is de aanschaf van een veilige fiets voor veel ouders een dure, soms onmogelijke uitgave.” Volgens Becker neemt het aantal leerlingen op lagere scholen dat geen fiets heeft de laatste jaren toe. “Veilig leren fietsen is zo voor veel kinderen niet weggelegd en deelname aan het Verkeersexamen wordt bemoeilijkt.”

Plan

Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt oude fietsen in en geeft die, na een opknapbeurt, vervolgens aan kinderen waarvan men thuis de aanschaf van een goede fiets niet kan betalen. te kan aanschaffen. Voor € 75 tot € 100 heeft elk kind, dat er een nodig heeft, een veilige fiets waarmee ze voor de dag kunnen komen. “Een fiets is, zeker voor kinderen, een vorm van vrijheid. Samen buitenspelen met andere kinderen, zelfstandig naar school of andere activiteiten kunnen, is voor de ontwikkeling en acceptatie belangrijk”, staat er in de motie. Oude, niet gebruikte fietsen krijgen zo een nieuw leven, vindt AVA. “We maken kinderen blij en werken samen met lokale maatschappelijke organisaties.” De gemeente voldoet volgens de fractie met dit plan aan één van de circulaire opgaven die zij voortdurend zegt te hebben: De fietsen worden hergebruikt. “Ook geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid werkervaring en kennis op te doen.”

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.