Hoewel B&W haast hebben met de energietransitie, de overgang van gas naar elektriciteit, zijn ondergrondse parkeergarages levensgevaarlijk door de stijging van het aantal elektrische auto’s. Die kunnen zowel tijdens het laden als bij een aanrijding in brand vliegen, door hun kwetsbare lithium accu. De brand ontwikkelt zich snel en zorgt voor extreme hitte van het vuur. Volgens veiligheidsexperts kan daardoor de garage instorten, wat natuurlijk extra problematisch is als zich daarboven appartementen bevinden.

Maar ook bij de parkeergarage op het Stadsplein, bij de Schouwburg en achter het voormalige V&D-pand loert het gevaar. Een van nieuwe bouwwerken is de Bankrastoren, waar volgens de gemeente – zoals aanbevolen door deskundigen – de laadpalen zich bij de uitgang bevinden.

Kassa

Maar veiligheidsexperts van Burghgraef van Tiel en Partners en Buro C+B Advies zijn van mening dat ondergronds laden verboden zou moeten worden, meldde het tv-programma Kassa, dat aan het onderwerp diverse keren aandacht besteedde.

Ook emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale zegt dat het wachten is op de eerste ramp waarbij een grote is kans op slachtoffers. In Amsterdam bezochten deskundigen de ondergrondse garages van Parking Centrum Oosterdok, Q-Park Byzantium, de Albert Cuypgarage en de parkeergarage van Amsterdam UMC-locatie VUmc. Niet één bleek veilig te zijn.

Innovaties

Eigenlijk moet ondergronds laten worden verboden, zeggen veiligheidsexperts. Zover is de gemeente blijkbaar niet, die meldt dat zij in principe geen toezicht op laadpalen, omdat het bouwbesluit 2012 daar nu eenmaal geen specifieke voorschriften voor kent. “Innovaties zoals laadpalen staan niet beschreven in het bouwbesluit”. zegt een woordvoerster. Maar als er sprake is van een situatie waarbij er een beroep wordt gedaan op gelijkwaardigheid (de gemeente vraagt dan om aan te tonen dat het bouwwerk eenzelfde mate van veiligheid biedt als een gelijkwaardig bouwwerk, waarvoor wel voorschriften zijn) zou dit meegenomen kunnen worden in het afwegingskader.” In het geval Bankrastoren (70 meter hoog en 22 verdiepingen) stuurde volgens haar eigenaar Rijsterborgh Vastgoed samen met de gemeente de Brandweer, die plaatsing van de lader in de nabijheid van de in- en uitgang van de parkeerkelder beval. Het komt er dus op neer dat de gemeente eigenlijk niet weet van de situatie in particuliere parkeergarages, omdat het nu eenmaal niet in het bouwbesluit staan.

Duurzaam

Intussen zijn ook de links en rechts in de openbaar (op parkeerplaatsen bijvoorbeeld) verschenen laadpalen potentiële gevaren, zeker voor auto’s (of woningen) in de omgeving. B&W, met wethouder Floor Gordon van Duurzaamheid voorop, houden zich bij de landelijke normen, waaraan volgens de brandweer de garages in Amstelveen voldoen. Maar tegenstanders betwijfelen of die nationale criteria nog wel voldoen, nu men hoopt op steeds meer elektrische auto’s, die allemaal gevuld moeten worden, en bestuurders fossielvrije energie voor bestuurders de meest gewenste is. “In principe houdt de gemeente geen toezicht op laadpalen, omdat het bouwbesluit 2012 geen specifieke voorschriften voor laadpalen kent”, zegt zij. “Innovaties zoals laadpalen staan niet beschreven in het bouwbesluit, maar als er sprake is van een situatie waarbij er een beroep wordt gedaan op gelijkwaardigheid – de gemeente vraagt dan om aan te tonen dat het bouwwerk eenzelfde mate van bijvoorbeeld veiligheid biedt als een gelijkwaardig bouwwerk waar wel voorschriften voor zijn – zou dit meegenomen kunnen worden in het afwegingskader.” Bij de bouw van de Bankrastoren heeft de gemeente volgens haar samen met de brandweer gestuurd op het plaatsen van de lader in de nabijheid van de in- en uitgang van de parkeerkelder. De eigenaar van het gebouw draagt de eindverantwoordelijkheid voor brandveiligheid, zegt ze.

Advies

Intussen groeit ook het aantal gemeentelijke voertuigen dat elektrisch rijdt. Op dit moment zijn het er 32, terwijl er nog achttien zijn besteld. Over waar die worden gestald is de gemeente onduidelijk, maar zeker een deel ervan staat als het niet wordt gebruikt in panden. Zij worden “op de standplaats van het voertuig opgeladen middels een 11kW laadpaal van de vierde generatie van het merk EVBox met groene stroom”, is alles wat de gemeente kwijt wil. En zij zegt erbij dat die een contract heeft voor groene stroom. “Voordat we deze laadpalen lieten instaleren, hebben we ons laten adviseren door de brandweer.” Overigens heeft zij nog geen elektrische vrachtwagens, omdat die te zwaar (of veel te duur) zijn voor de nieuwe energie als krachtbron en niet redelijk snel zijn op te laden. “We houden de ontwikkelingen over alternatieve brandstoffen voor vrachtwagens goed in de gaten.”

VVE

De gemeente kent niet of nauwelijks alle parkeergarages en vertrouwt volledig op de brandweer, die evenwel alleen de landelijke normen heeft. De verenigingen van eigenaren (VVE’s) vormen een apart probleem, omdat zij soms garages onder flats beheren, waar het aantal elektrische auto’s toeneemt. En volgens de (lokale) overheid zijn de eigenaren verantwoordelijk.

Kassa: “In veel ondergrondse garages bevinden de laadplekken zich op dit moment nog achterin de garages, ver van de uitgang, waardoor de brandweer er onmogelijk bij kan. Er is vaak geen sprinklerinstallatie, er zitten regelmatig kieren en gaten in het plafond waardoor het isolatiemateriaal vlam kan vatten en er is vaak geen rookgasafvoer om de extreem giftige dampen af te voeren die vrijkomen bij een lithium-brand. ‘Bij een ouder complex, zoals Byzantium waar appartementen boven zitten, bestaat een groot risico op ernstige constructieve schade waarbij het hele plafond kan instorten met ernstige gevolgen voor de bewoners erboven. Het is wachten totdat het een keer heel erg misgaat, waarschuwt Ronald Koster van Burghgraef van Tiel en Partners.” De bezorgdheid van deskundigen betreft ook het toenemende aantal laadpunten in garages onder appartementen, winkelcentra en ziekenhuizen. Temperaturen bij lithium branden zijn meer dan duizend graden en het lijkt de vraag wat daarvan het effect op de draagconstructie van gebouwen is. Deskundigen sluiten noodgedwongen sloop niet uit. “De lithium branden kunnen ontstaan tijdens het laden door het gebruik van verkeerde kabels, of doordat het laden wegens een technisch defect doorgaat, terwijl de accu vol zit. Er kan ook brand ontstaan door een productiefout, interne kortsluiting of een mechanische beschadiging. Dit risico neemt toe naarmate er langer elektrische auto’s op de weg rijden die bijvoorbeeld een aanrijding hebben meegemaakt”, werd in de uitzending van Kassa verteld, waarna er Kamervragen kwamen.

Niet te doven

Bij Kassa hebben zich meerder bewoners gemeld die te maken gehad met een auto die tijdens het laden vlam vatte”, melde het medium. “Het vuur was niet te doven en de enige optie was om de wagen gecontroleerd te laten uitbranden. ‘Ik wil er niet aan denken wat er kan gebeuren als een dergelijke brand in een ondergrondse garage ontstaat”, zegt technisch deskundige Peter Coppes. TNO onderzoekt op het ogenblik hoe in de bouwregelgeving van andere landen (wereldwijd) rekening wordt gehouden met elektrische voertuigen in parkeergarages.

1 COMMENT

 1. Pure koudwatervrees, identiek aan vroeger: bij de eerste treinreis van Amsterdam naar Haarlem dacht men “geen adem meer te kunnen halen”.
  Bij de eerste LPG auto’s waren er identieke “zorgen”.
  En kijk nu eens goed om u heen: dacht u dat de brandweer een benzinebrand gaat blussen? Die 60+ liter laten ze helemaal uit cq op branden, verreweg de veiligste oplossing, zeker in een garage. En ja, die benzine en LPG auto’s moeten ook naar buiten gesleept worden, anders is de schade enorm. (ook aan het pand)
  Wen er maar aan.
  Mijn EV staat gewoon inpandig, en ja opladen daar tot 72-80% tenzij hele lange rit gemaakt wordt.

  Bron: (identiek voor andere merken)
  Fire Incidents are ~11x Lower for Tesla Vehicles
  From 2012 to 2020, there has been approximately one Tesla vehicle fire for every 205 million miles traveled. By comparison, data show that in the U.S. there is one ICE vehicle fire for every 19 million miles traveled.* We continue to improve our battery chemistry, cell structure, battery pack structure and vehicle passive safety in order to decrease fire risk to as close to zero as possible. In the rare instances where Tesla vehicles are involved in a fire, we provide detailed information to first responders so they can safely handle those emergency situations.
  *Based on data gathered by Tesla and the National Fire Protection Association (NFPA) and U.S. Department of Transportation

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.